αρχική σελίδα
Πέμπτη, 20 Σεπτεβρίου 2018
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ I FAQ's I ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ I SITE MAP I FORUM I ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Όνομα Χρήστη  
Κωδ. Πρόσβασης
»Νέος χρήστης
»Υπενθύμιση Password
 
ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ   /   ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ   /   ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ανοικτός Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών: «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
06/02/2017
ΠΗΓΗ: ΦΟΡΕΑΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, καλεί σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια ειδών «ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ», CPV 33122000-1, προϋπολογιζόμενης δαπάνης έως του ποσού των54.567,11€ με ΦΠΑ και κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι την 22/02/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ. και ημερομηνία αξιολόγησης ορίζεται η 23 /02/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 

12:00μ.μ.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00π.μ. μέχρι 15:00μ.μ. από το Γραφείο Προμηθειών (Τηλ 23213-51279). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τη σχετική  Διακήρυξη του Διαγωνισμού αποκλειστικά από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου ( www.hospser.gr), η οποία θα αναρτηθεί το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Αποστολή με email Εκτυπώσιμη μορφή

DOWNLOADS
PROSEPIMELITIRIADIAVIVASTIKO_F5081..doc

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Αναζήτηση στο Μητρώο
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Αναζήτηση στο Μητρώο
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Επιχειρηματικές Ευκαιρίες
Προϊόντα (RFI/B2C)
Εκθέσεις/Εκδηλώσεις
Χρηματοδοτήσεις
Κλαδικές Μελέτες
Help Desk
Έκδοση Πιστοποιητικών
Πληρωμή Συνδρομών
Καρτέλα Μέλους
Αποφάσεις ΔΣ-ΔΕ