ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΚ A.E. ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 3.1 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «LONG LIFE TRAINING AS A TOOL FOR IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY & COMPETITIVENESS» ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ EMPLOCOMP ΤΟΥ Ε.Π. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
 25

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ: ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ – ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012- ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 76, ΛΕΥΚΩΝΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4/12/2012 – 21/12/2012 & 03/01/2013- 07/01/2012 10:00 ΜΕ 14:00, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 76, ΛΕΥΚΩΝΑΣ, ΤΗΛ. 23210 50588

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΚΑΤΑ 85% & 15% ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Σχετικά Αρχεία: