Αθ. Μαλλιαράς: «Να ανασταλεί η διαβούλευση για το νέο κανονισμό λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ.»- Επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία

Τα μείζονα θέματα που ανακύπτουν από το νέο κανονισμό λειτουργίας των ΒΙ.ΠΕ. που έχει τεθεί προς διαβούλευση, επισημαίνει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, με επιστολή τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Ο Αθανάσιος Μαλλιαράς ζητά την αναστολή της διαβούλευσης για τον νέο κανονισμό, καθώς όπως τονίζει αυτή γίνεται εσπευσμένα και με όρους που δεν ωφελούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΒΙ.ΠΕ. Συγκεκριμένα η επιστολή έχει ως εξής :

 

 

Σέρρες, 10.04.2023

Αρ. Πρωτ. 773

 

 

                                                                                                                 ΠΡΟΣ: Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων,

κο Άδωνι Γεωργιάδη

Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας,

κο Κων/νο Σκρέκα

ΚΟΙΝ: Βουλευτές Ν. Σερρών

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Επιμελητήρια χώρας

 

 

ΘΕΜΑ: ΝΑ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙ.ΠΕ.

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ένα μείζον θέμα που απασχολεί τις επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, αλλά και όλες τις επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας. Σημειώνουμε ότι στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις, οι οποίες, μάλιστα, είναι και από τις μεγαλύτερες του παραμεθόριου Νομού μας,  και απασχολούν περισσότερους από 1000 εργαζόμενους.

Μετά την ψήφιση του Ν. 4982/20222 περί  «Ίδρυσης, ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων – Ενιαίου πλαισίου ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων», η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. ως διαχειρίστρια των κοινόχρηστων όλων των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας, μεταξύ των οποίων και της Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών, έθεσε προς διαβούλευση και ψήφιση νέο Κανονισμό Λειτουργίας για τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις Βιομηχανικές Περιοχές.

Πρόκειται για μια διαδικασία που επισπεύδεται από την ΕΤΒΑ χωρίς κάποιον προφανή λόγο, καθώς ο Κανονισμός τέθηκε  σε διαβούλευση εντός μια πολύ σύντομης προθεσμίας και εν μέσω αργιών του Πάσχα, ενώ η ψηφοφορία θα διεξαχθεί με διαδικασίες μη προβλεπόμενες (ηλεκτρονική ψηφοφορία) και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των εγκατεστημένων ιδιοκτητών γης – επιχειρήσεων για αυτή την πρόθεση καθώς και για το ποια εχέγγυα έχει εξασφαλίσει ως προς τη διαφάνεια και την αμεροληψία των σχετικών διαδικασιών.

Ο νέος Κανονισμός δίνει υπέρμετρες εξουσίες στην ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. καθώς η τελευταία εμπλέκεται τόσο στη διοίκηση της κάθε επιχείρησης με μονομερείς αποφάσεις και υποχρεωτικές ρυθμίσεις όσο και στην ίδια την ιδιοκτησία της κάθε επιχείρησης δεδομένου ότι προβλέπεται καταβολή τιμήματος υπεραξίας σε κάθε μεταβίβαση σε  αξία ίση με τη διαφορά μεταξύ της ισχύουσας τιμής που καθορίζει η  ίδια η ΕΤΒΑ και της τιμής κτήσεως. Επιπροσθέτως, τίθεται και θέμα διαφάνειας καθώς επικρατεί αμφισβήτηση ως προς τη μετοχική σύνθεση της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.  δεδομένης της έντονης φημολογίας ότι κεφάλαιο ξένων συμφερόντων («fund») κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο των μετοχών της εταιρείας.

Πρόκειται για ρυθμίσεις που προσθέτουν μόνο υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις ΒΙ.ΠΕ., χωρίς το παραμικρό όφελος για αυτές, ενώ μόνη κερδισμένη φαίνεται να είναι η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δε, αφαιρείται κάθε κίνητρο και καθίσταται δύσκολο, έως και αδύνατο, να εγκατασταθεί νέα επιχείρηση σε Βιομηχανική Περιοχή.

Όπως γίνεται κατανοητό, οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κανονισμός της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. είναι μείζονος σημασίας και κρίνουμε αναγκαίο να διασφαλιστούν με κάθε δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις Βιομηχανικές Περιοχές.

Για το λόγο αυτό, ζητάμε να μην προχωρήσει η  επισπευσμένη διαβούλευση και ψήφιση του νέου Κανονισμού προκειμένου να εξασφαλιστεί ο απαιτούμενος χρόνος να εξεταστούν όλα τα ανωτέρω ζητήματα, κατόπιν συζήτησης με τους αρμόδιους εκπροσώπων των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας.

 

Με τιμή,

Αθανάσιος Μαλλιαράς

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών