Τελευταία Άρθρα

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5035482

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 7_ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ_signed ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 7_ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ_signed

SEREXPO, ΔΕΘ, Έργο Εκσυγχρονισμού Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» και Παράταση Θητείας Διοικήσεων Επιμελητηρίων στο επίκεντρο Συνέντευξης Τύπου του Προέδρου του Επιμελητηρίου Σερρών

SEREXPO, ΔΕΘ, Έργο Εκσυγχρονισμού Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» και Παράταση Θητείας Διοικήσεων Επιμελητηρίων στο