Νέα - Ανακοινώσεις

Ενημερωθείτε τώρα για τα Νέα και τις Ανακοινώσεις μας.

Υπηρεσίες Διοικητικής Εξυπηρέτησης

e-Επιμελητήριο

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Υπηρεσίες μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Γ.Ε.ΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Υ.Μ.Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Επιμελητήριο Σερρών

Δίπλα στην Τοπική Επιχειρηματικότητα

e-Επιμελητήριο

ΣΥΝΔΡΟΜΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Γ.Ε.ΜΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Υ.Μ.Σ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Αναπτυξιακές Δράσεις

Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Εξωστρέφειας

Δωρεάν Παρεχόμενες Ανταποδοτικές Υπηρεσίες

Επιχειρηματικός Οδηγός

Βρείτε την επιχείρηση σας με βάση
την Φόρμα Αναζήτησης

Τουριστική Αγορά

Τοπικές Τουριστικές
Επιχειρήσεις

Ηλεκτρονική Αγορά

Τοπικά προϊόντα και
Επιχειρήσεις

Επιχειρηματικές Ευκαιρίες-Συνεργασίες

Ενημερωθείτε για
Επιχειρηματικές ευκαιρίες-συνεργασίες

Online Σύμβουλος Επιχειρηματία

Ενημερωθείτε τώρα
για ότι χρειάζεστε

Ανάλυση Επιχειρηματικότητας

Στατιστικά στοιχεία
εξέλιξης Επιχειρηματικότητας

Εκδηλώσεις - Ημερίδες

Ενημερωθείτε για τις Εκδηλώσεις μας

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

e-Υπηρεσίες για Επιχειρήσεις & Χρήστες

Ψηφιακή Υπογραφή

Γενικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

Μητρώο Εγγυήσεων Καταναλωτή

Άδεια Μουσικών Δικαιωμάτων