Αλλαγή του Αριθμού Λογαριασμού Επιμελητηρίου Σερρών στην τράπεζα Πειραιώς

Αριθμ. Πρωτ.   9015
Το Επιμελητήριο Σερρών σας ενημερώνει ότι η Τράπεζα Πειραιώς στις 25 Ιουνίου 2013 πραγματοποίησε την πλήρη ενοποίηση των συστημάτων της πρώην ATEbank στο ενιαίο περιβάλλον συστημάτων πληροφορικής της Τράπεζας Πειραίως.

Από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013, όλοι οι πελάτες της ATEbank θα εξυπηρετούνται πλήρως στις συναλλαγές του, από κοινό πληροφοριακό σύστημα και ενιαίες διαδικασίες, μέσω των 775 καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς.

Κατόπιν του ανωτέρου σας γνωρίζουμε ότι ο Αριθμός Λογαριασμού που διατηρεί το Επιμελητήριο Σερρών στην Τράπεζα Πειραιώς (πρώην ATEbank), άλλαξε ως εξής:

Αριθμός Λογαριασμού Επιμελητηρίου Σερρών: GR29 0171 2070 0062 0703 0021 512

Από την Τρίτη 25 Ιουνίου 2013 τα μέλη μας, για τις οποιεσδήποτε συναλλαγές τους με το Επιμελητήριο, θα χρησιμοποιούν πλέον τον παραπάνω αριθμό λογαριασμού.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής
Κοτζαμπασίδης Ιωάννης