Αλλαγή όρων προγραμμάτων ΕΤΕΑΝ

                                                          ΣΕΡΡΕΣ 16/02/2012
                                                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.2339

                                                                Υπουργό Ανάπτυξης,
                                                          Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
                                                          Κο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη

                                         ΚΟΙΝ:    –   Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης
                                                           Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
                                                           Κο Σωκράτη Ξυνίδη
                                                       
                                                     –    Πρόεδρο ΕΤΕΑΝ
                                                          Κο Αλέξανδρο Παπαρσένο

ΘΕΜΑ: Αλλαγή όρων προγραμμάτων ΕΤΕΑΝ

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

    Σας μεταφέρουμε αιτήματα  μελών του Επιμελητηρίου μας, στα οποία έχουν εγκριθεί δάνεια της Β΄φάσης του ΤΕΜΠΜΕ και για το γεγονός ότι  απασχολούν οριακά περισσότερους από 10 εργαζόμενους, είναι στις μη επιλέξιμες επιχειρήσεις των εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ του Προγράμματος “Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ (νυν ΕΤΕΑΝ) Χαμηλότοκων Δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων και υπηρεσιών”
    Σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις έχουν περισσότερο από ποτέ την ανάγκη για ρευστότητα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις δύσκολες συνθήκες της οικονομικής κρίσης και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας που απασχολούν, θεωρούμε ότι θα πρέπει να επανεξετάσετε τους όρους του ανωτέρω προγράμματος του Ταμείου, ώστε να μπορούν να εντάσσονται επιχειρήσεις που απασχολούν οριακά περισσότερους εργαζόμενους, δηλαδή θα μπορούσε να αφορά επιχειρήσεις μέχρι 15 άτομα.
    Επίσης στην παράγραφο 6.1 (σελ.19) του οδηγού προγράμματος ορίζεται: “Προϋπόθεση για την εκταμίευση του δανείου από την Τράπεζα είναι, μεταξύ άλλων, η ΜΕ/ΠΜΕ να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη, την συγκεκριμένη ημερομηνία εκταμίευσης του δανείου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση ύπαρξης υποχρέωσης παρακράτησης ποσού η ΜΕ/ΠΜΕ δεν είναι επιλέξιμη”. Στην τρέχουσα δύσκολη οικονομική συγκυρία πολλές  ΜΕ/ΠΜΕ προχώρησαν σε ρύθμιση των ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, κάνοντας χρήση Νόμων του κράτους. Παρά το ότι εξοφλούν κανονικά τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους και τις ορισθείσες δόσεις και δικαιούνται βεβαίωσης ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ΔΕΝ μπορούν να κάνουν χρήση του παραπάνω προγράμματος, διότι στην ενημερότητα  υπάρχει η υποχρέωση παρακράτησης ποσού στη λήψη δανείου.
    Παρακαλούμε να τροποποιηθεί στο σημείο αυτό ο οδηγός του προγράμματος  και ειδικότερα στην υπογραμμισμένη παραπάνω φράση, ώστε να είναι επιλέξιμη η ΜΕ/ΠΜΕ σε περίπτωση υποχρέωσης παρακράτησης, εφ' όσον καταθέσει η ίδια το ποσό της παρακράτησης, όπως προβλέπεται και για το ΦΠΑ των τιμολογίων (ο οποίος ΔΕΝ παρακρατείται από το δάνειο , αλλά κατατίθεται από την ΜΕ/ΠΜΕ). Με τον τρόπο αυτό το ΕΔ & τα ταμεία θα εισπράξουν αμέσως ένα σοβαρό ποσό (περί το μισό της εγγύησής του!!, 23% ο ΦΠΑ συν οι παρακρατήσεις) και η ΜΕ/ΠΜΕ θα αποκτήσει μια πρόσθετη ρευστότητα, καλύπτοντας ένα σοβαρό μέρος της αξίας των τιμολογίων με δάνειο. Αποδεδειγμένα δε, θα βοηθηθούν υγιείς μόνο ΜΕ/ΠΜΕ, που θα έχουν τη δυνατότητα να εκταμιεύουν αμέσως από ίδια διαθέσιμα το σχετικό ΦΠΑ και τις παρακρατήσεις.
      Κύριε Υπουργέ,
      Είμαστε σίγουροι, ότι θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου να αλλ άξουν οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι του Οδηγού του Προγράμματος, ώστε να περιορίσουμε κατά το δυνατόν τις επιχειρήσεις που αποκλείονται από τη χορήγηση Χαμηλότοκων Δανείων.
     Περιμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στα ανωτέρω αιτήματά μας.

                                                                           Με τιμή
                                                                       Ο Πρόεδρος
                                                                    Χρήστος Μέγκλας