Ανάρτηση Μητρώου ωφελουμένων της πρόσκλησης για συμμετοχή στο έργο «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Σερρών» (ΟΠΣ 5069037)

Δείτε εδώ το μητρώο ωφελουμένων της πρόσκλησης.

ΜΗΤΡΩΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 21 11 2022 (2)

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν τις επόμενες ημέρες από τον Ανάδοχο του έργου ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ «ΜΕΚ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.» για την διαδικασία ένταξής τους στις ενέργειες του έργου.