ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα: «Ευκαιρίες απασχόλησης των νέων στην διασυνοριακή περιοχή» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “EMPLOYOUTH” που θα πραγματοποιούνταν την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 και ώρα 11.00 στο Επιμελητήριο ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ καθώς ήταν προγραμματισμένη η επίσκεψη σχολείων από Πρόγραμμα Erasmus που δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω των μέτρων κατά της διάδοσης του κορονοϊού.