ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο παρακάτω ή διαβάστε το σε pdf κάνοντας κλικ εδώ .