ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ TOY IKA ΣΕΡΡΩΝ

Το Επιμελητήριο Σερρών παρέλαβε από τη Διεύθυνση του ΙΚΑ Σερρών την παρακάτω ανακοίνωση:

 «Ενημερώνουμε τους εργοδότες, ότι στις 25 & 26 Ιουνίου 2009 ημέρα Πέμπτη και Παρασκευή, το Σύστημα Ρυθμίσεων δεν θα λειτουργήσει και επομένως δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν κατά τις ως άνω ημερομηνίες. Το Σύστημα των καθυστερήσεων θα επαναλειτουργήσει στις 30/06/2009. (επομένως δεν θα εκδίδονται ασφ/κες ενημερότητες). Το πιο πάνω πρόβλημα δημιουργείται λόγω της αναβάθμισης του Ο.Π.Σ. με την προσθήκη της Β1 φάσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού.»