ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η 3Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ! SER-EXPO 2017! ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ, 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017!

Ανοίγει τις Πύλες της η 3η Διεθνής Επιχειρηματική Έκθεση του Επιμελητηρίου Σερρών!

SER-EXPO 2017! Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου, έως και Κυριακή, 01 Οκτωβρίου 2017!

 

Δηλώστε άμεσα τη Συμμετοχή σας!

Fax:  23210 99737

Email: eleftheriadou@eves.gr

 

Οι Αιτήσεις υποβάλλονται πλέον και ηλεκτρονικά, σε τρία απλά βήματα:

1.Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών (www.serreschamber.gr)

2.Κλικάρετε στο σχετικό πεδίο SER-EXPO 2017

3.Συμπληρώνετε στην φόρμα της αίτησης τα εταιρικά σας στοιχεία και πατάτε «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

*Είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων

 

Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής θεωρείται οριστική, με την υποβολή του Αντίγραφου Κατάθεσης.

Το Αντίγραφο Κατάθεσης αποστέλλεται στο EMAIL: eleftheriadou@eves.gr ή στο FAX: 23210 99737

Η Σειρά Προτεραιότητας ισχύει μόνο για οικονομικά διευθετημένες συμμετοχές!

 

Ευχόμαστε καλή αρχή!

Και μια ακόμα πιο πετυχημένη διοργάνωση !!