Απάντηση προς το Επιμελητήριο Μαγνησίας για το θέμα της διάθεσης ελαιολάδου στο Ν. Σερρών έδωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας, με επιστολή του στις 16/07/2012.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Απάντηση προς το Επιμελητήριο Μαγνησίας για το θέμα της διάθεσης ελαιολάδου στο Ν. Σερρών έδωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κ. Χρήστος Μέγκλας, με επιστολή του στις 16/07/2012.
    Το περιεχόμενο της επιστολής έχει ως εξής:

«ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ                                              Σέρρες 16/07/2011
                                                                                Αρ. Πρωτ. 7853
ΠΡΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
                                                  

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Κύριε Πρόεδρε,
Σε απάντηση της από 11/07/2012 επιστολής σας, και όπως και τηλεφωνικά σάς ενημέρωσα, δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από τη μεριά του Επιμελητηρίου Σερρών με τα προϊόντα του Ν. Μαγνησίας που διακινούνται στο Ν. Σερρών. Παρομοίως σάς ευχαριστούμε για την προτίμηση που δείχνει ο Ν. Μαγνησίας στο πασίγνωστο σερραϊκό ρύζι, που σε μερικές ποικιλίες μονοπωλιακά παράγει ο Ν. Σερρών.
Το Επιμελητήριο Σερρών ουδέποτε απαγόρευσε τη νόμιμη διάθεση αγροτικών προϊόντων του Ν. Μαγνησίας προς τους Σερραίους καταναλωτές. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται λόγος άρσης της απαγόρευσης.
Το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο Ν. Σερρών προήλθε από έντονες διαμαρτυρίες μελών του εμπορικού και επιχειρηματικού κόσμου του Ν. Σερρών κατά της διακίνησης ελαιολάδου μέσω του Δήμου Σερρών και της ΚΕΔΗΣ,  δεδομένου ότι βάσει του άρθρου 125, παρ. 3 της αγορανομικής διάταξης 7/2009, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο 1388/τ.Β΄/13-07-2009 «Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδου…….., πλανοδίως από οποιονδήποτε…….». Το θέμα θεωρήθηκε λήξαν ύστερα από τις αμοιβαίες εξηγήσεις που δόθηκαν σε σύσκεψη με το Δήμο Σερρών.
Ωστόσο, με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι παίρνετε θέση υπέρ μίας εταιρίας – μέλους σας, η οποία διακίνησε συσκευασμένο ελαιόλαδο μέσω του Δήμου Σερρών και άλλων μη επιχειρηματικών φορέων, π.χ. ΚΕΔΗΣ, που δεν είναι καν έμποροι.  
Πολλές φορές, κ. Πρόεδρε, απαιτείται οι επιχειρηματίες να αποδεικνύουν τα αυτονόητα, δηλαδή την τήρηση της νομοθεσίας του εμπορίου,  σε αντίθεση με εθελοντικού τύπου παράνομες διακινήσεις προϊόντων, οι οποίες μόνο για ψηφοθηρικούς ή άλλους λόγους γίνονται από ορισμένους και δεν είναι στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής μας οικονομίας και ανάπτυξης.
Σας παρακαλούμε, αφού λάβετε γνώση τα ανωτέρω να προβείτε σε ανάκληση της διαμαρτυρίας.

                                               Ο Πρόεδρος
                                               Χρήστος Μέγκλας»