Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο Επιμελητήριο Σερρών για το θέμα της κατάργησης του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών.

Το Επιμελητήριο Σερρών παραθέτει την επιστολή της Δ/ντριας του Υπουργείου Παιδείας προς τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου κ. Αριστείδη Δρογαλά, ως απάντηση στη με  αρ. πρωτ 6560/5-7-10 παρέμβαση του Επιμελητηρίου για τις φήμες περί κατάργησης του Τμήματος του ΤΕΦΑΑ Σερρών.

Η επιστολή αναφέρει τα εξής:

Αξιότιμε κε Πρόεδρε,Σε απάντηση της από 5.7.10 (Αριθ. Πρωτ. 6560) επιστολή σας, σας ενημερώνουμε ότι στο Υπουργείο μας δεν έχει τεθεί  θέμα κατάργησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών. Η προβληματική σας μας είναι γνωστή και συναρτάται από τη μία πλευρά με τις τοπικές αναπτυξιακές ανάγκες του Νομού Σερρών και από την άλλη την απαίτηση διατήρησης στοιχειωδών παραμέτρων βιωσιμότητας και ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το θέμα ως γνωστόν θα αντιμετωπιστεί συνολικά με την αναδιάταξη του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης, το Υπουργείο μας δε έχει ανακοινώσει τη διαδικασία που θα ακολουθήσει (επισυνάπτεται σχετικό Δελτίο Τύπου). Ευχαρίστως στη φάση της Δημόσιας Διαβούλευσης να μας εκθέσετε τις εξειδικευμένες απόψεις σας.                                                                                    

 Η διευθύντρια

 Ευγενία Λόκανα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ