Απάντηση Υπουργού Παιδείας για το Τμήμα Γραφιστικής του ΤΕΙ Σερρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας παραθέτουμε την επιστολή που έστειλε ως απάντηση στο Υπόμνημα του Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με την κατάργηση  του Τμήματος Γραφιστικής του ΤΕΙ Σερρών.

Aγαπητέ κ. Δρογαλά,

Σας ευχαριστούμε για την επιστολή σας με Α.Π 827/12.2.2010.

Όλες οι προτάσεις θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στην κατάρτιση του σχεδίου μας για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Πολιτική της κυβέρνησης φέτος είναι να μην προστεθούν νέα τμήματα στο μηχανογραφικό δελτίο.

Ενόψει της Θεματικής και Χωροταξικής αναδιάρθρωσης του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης και έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, δεν εξετάζονται θέματα δημιουργίας νέων τμημάτων ή ιδρυμάτων, ούτε κατάργησης τμημάτων.  

 

Η Διευθύντρια Υπουργού

Ευγενία Λόκανα