ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΖΗΤΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ

Σέρρες, 03/04/2020

Αρ. Πρωτ. 725

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Οικονομικών, 

κο Χρήστο Σταϊκούρα

Υφυπουργό Οικονομικών, 

κο Απόστολο Βεσυρόπουλο

ΚΟΙΝ: Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

Επιμελητήρια χώρας 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Ν. 4664/2020, προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής των ανά περίπτωση απαλλαγών, οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή των απαλλαγών από τον Φ.Π.Α., καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του ανωτέρου άρθρου. 

Κατόπιν της Υπουργικής Απόφασης (Αριθμ. Α.1050/19.02.2020) περί απαλλαγής από τον Φ.Π.Α. των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο υποκείμενος στον φόρο προμηθευτής προς δωρητή εφόσον ο τελευταίος τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο σύμβασης δωρεάς που συνάπτει είτε με φορέα του δημοσίου τομέα, είτε με Ν.Π.Ι.Δ. που έχει συσταθεί με ειδικό νόμο για το δημόσιο συμφέρον, είτε τέλος με άλλες οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, που ήδη έχει εκδοθεί, παρακαλούμε όπως απλοποιηθεί η διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ για δωρεές σε κατά τόπους Νοσοκομεία της χώρας. 

Ειδικότερα, υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον τόσο από το Επιμελητήριο Σερρών όσο και από επιχειρήσεις – μέλη του να προβούν σε δωρεές προς το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Ωστόσο, η προβλεπόμενη διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και οι ανάγκες που έχουν προκύψει από την πανδημία του κορωνοϊού είναι άμεσες. 

Για το λόγο αυτό ζητάμε να προβλεφθεί άμεσα η απαλλαγή από το ΦΠΑ των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται κατόπιν σύναψης σχετικής σύμβασης δωρεάς με τα κατά τόπους νοσοκομεία, χωρίς να απαιτείται η κύρωσή της με νόμο ή έγκρισή της από τον Υπουργό Οικονομικών και τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών