ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠΑΝ) ΙΙ και ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2007 – 2013

Μόλις 6.077.651,57 € είναι το ποσό της Δημόσιας Δαπάνης (επιχορήγηση) που πήραν 128 επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων στο Νομό Σερρών από το συνολικό ποσό των 270.384.680,47 € Δημόσιας Δαπάνης Εγκεκριμένων Προτάσεων και από το συνολικό ποσό των 144.539.857,37 € Δημόσιας Δαπάνης των υλοποιηθέντων έργων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ). Τα στοιχεία αυτά αφορούν Δράσεις (προγράμματα) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ) ΙΙ και από τη Δράση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»,  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και προέρχονται από τα Απολογιστικά Στοιχεία που επιμελήθηκε για τις Δράσεις που διαχειρίστηκε η ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ, εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ. Το μικρό αυτό ποσό που τελικά απορροφήθηκε από επιχειρήσεις στο Ν. Σερρών θα μπορούσε να ξεπερνά το διπλάσιο, δεδομένου ότι η Δημόσια Δαπάνη για τις αρχικά 217 εγκριθείσες  προτάσεις ήταν 12.472.911,05 €.  Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι 89 επιχειρήσεις των οποίων οι προτάσεις εγκρίθηκαν είτε παραιτήθηκαν, είτε δεν υλοποίησαν το επενδυτικό τους σχέδιο, είτε απεντάχθηκαν  με αποτέλεσμα να στερηθεί ο Νομός Σερρών 5.845.362,07 € ! Και αν στην εικόνα αυτή προσθέσουμε το δυνητικό ποσό που θα μπορούσε να ενισχύσει την οικονομία και την εν γένει ανάπτυξη του Ν. Σερρών, στην περίπτωση που εγκρίνονταν οι συνολικά 386 προτάσεις που αιτήθηκαν συνολικό ποσό δημόσιας δαπάνης 20.118.840,02 €, μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι τα χρήματα που στερήθηκε το επιχειρείν του νομού είναι ακόμα περισσότερα. Μεγαλύτερα θα ήταν τα οφέλη από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και ασφαλώς από την κίνηση της πραγματικής οικονομίας της περιοχής. 

 

Πηγή: ΚΕΠΑ – ΑΝΕΜ