ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/31.05.2012

ΣΕΡΡΕΣ 06/06/2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 4/31.05.2012

Συνεδρίασε την Πέμπτη 31 Μαΐου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών και έλαβε τις εξής αποφάσεις:
H Υποβολή προτάσεων στην 2η Πρόσκληση του Interreg «Ελλάδα – FYROM 2007 – 2013» σε δύο έργα (Με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και με το ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ),  εγκρίθηκε ομόφωνα.

    Εγκρίθηκε ομόφωνα ο τελικός υποβληθείς προϋπολογισμός των 520.000€ στο έργο:  «Υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργικού και διοικητικού επιπέδου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Σερρών» στο πλαίσιο της «Διοικητικής Μεταρρύθμισης 2007 – 2013 – Απλούστευση Διαδικασιών».

    Αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή του ΅Επιμελητηρίου Σερρών με το ποσό των 10.000€ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του «Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά».
Σχετικά με την Αγωγή από το «Μουσικό Εργαστήρι» κατά του ΕΒΕΣ, αποφασίστηκε ομόφωνα να συσταθεί μια τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από τον Α’ Αντιπρόεδρο, κ. Δημ. Γιαννάκη, και τα μέλη του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Μπαλίτη και την κυρία Ελένη Τσιαπάρα, η οποία Επιτροπή θ’ αναλάβει να βρει λύση στο θέμα.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για την επίσκεψή του από 13/05/2012 έως 19/05/2012 στην αγορά της Ρωσίας για το Ελληνορωσικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ», μαζί με τους Πρόεδρους των Επιμελητηρίων Χαλκιδικής, κ. Γκιλή Γεώργιο, Ιωαννίνων, κ. Δημητρίου Δημήτριο, του Βιοτεχνικού Θεσσαλονίκης, κ. Παναγιώτη Παπαδόπουλο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνορωσικού Κέντρου «ΕΡΜΗΣ», κ. Αλεξιάδη Κλεόβουλο.  Σύμφωνα με την ενημέρωση του Προέδρου, κ. Μέγκλα, θετική ήταν η αποτίμηση των Προέδρων των Ελληνικών Επιμελητηρίων που επισκέφτηκαν τη Ρωσία, ως προς το ευμενές κλίμα συνεργασίας μεταξύ των Επιμελητηρίων των δύο χωρών και δεδομένης της αναγκαιότητας προώθησης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας εκατέρωθεν. Διαπιστώθηκαν ωστόσο οι δυσκολίες ως προς τους τρόπους διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων στην αγορά της Ρωσίας, τις τελωνειακές διατυπώσεις και το υψηλό κόστος ανάπτυξης μόνιμου εκθεσιακού Κέντρου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2012 και εξουσιοδότησε τη Δ.Ε. για τις περαιτέρω ενέργειες υλοποίησής του.  
Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μεταφέρει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επιμελητηριακή νομοθεσία, ορισμένες αρμοδιότητες του Δ.Σ. στη Διοικητική Επιτροπή για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας.
Ο Γενικός Γραμματέας,  κ.  Ιωάννης Κίρπιτσας ενημέρωσε το Δ.Σ για τη συμμετοχή σε Εκθέσεις και  ειδικότερα για τη Δ.Ε.Θ.
Η κυρία Σ. Κούρτογλου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη συνεδρίαση της Επιτροπής ίδρυσης – κατάργησης – μετακίνησης λαϊκών αγορών στην οποία συμμετείχε στις 02/05/2012.