ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΣ 2-26.02.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 2/2014
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Συνεδρίασε την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Τη θέση του τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από την αποχώρηση του κ. Γεωργίου Πασχάλη, κατέλαβε ο κ. Οδυσσέας Ευφραιμίδης. Δόθηκε τιμητική πλακέτα στον κ. Γ. Πασχάλη από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου, κ. Χρήστο Μέγκλα.
 
 Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν αποφάσεις:
 
Εκλέχθηκε Αριστίνδην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Χριστοφορίδης Αναστάσιος.
 
Ορίστηκαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Σερρών στον «Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.», οι παρακάτω ως εξής:
 
Ιωάννης Κίρπιτσας, τακτικό μέλος
Βασίλειος Πουλιάκας, αναπληρωματικό μέλος
 
Ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος του Επιμελητηρίου Σερρών στο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΣΕΡΡΩΝ» ο κ. Ιωάννης Παπουτσής.
 
Ορίστηκαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Σερρών στην Επιτροπή Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης τηςΠεριφερειακής Ενότητας Σερρών, οι παρακάτω ως εξής:
 
Οδυσσέας Ευφραιμίδης – τακτικό μέλος
Γεώργιος Γούνας – αναπληρωματικό μέλος
 
Ορίστηκαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Σερρών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/1982 του Πρωτοδικείου Σερρών, οι παρακάτω ως εξής:
Πρωτοβάθμια Επιτροπή:
 
–  Δημήτριος Γιαννάκης, τακτικό μέλος
–  Ναούμ Μιντιούρης, αναπληρωματικό μέλος
 
Δευτεροβάθμια Επιτροπή:
 
–  Ναούμ Μιντιούρης, τακτικό μέλος
–  Δημήτριος Γιαννάκης, αναπληρωματικό μέλος
 
Εγκρίθηκε η δυνατότητα συμμετοχής του Επιμελητηρίου Σερρών στις παρακάτω Εκθέσεις:
 
1η Πανελλήνια Έκθεση με τίτλο Διεθνής “International Food & Beverages Expo (I.F.B.E.), η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Βόλο από 9 έως 13 Απριλίου 2014. 
Έκθεση “GREECE WELCOMES YOU TO LONDON”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο από 3 έως 6 Ιουλίου 2014.