ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ 1/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.01.2015 Συνεδρίασε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.

Συνεδρίασε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.

 

Στην αρχή της συνεδρίασης έγινε η κοπή της βασιλόπιτας του Επιμελητηρίου την οποία ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης, κ.κ. Θεολόγος.

 

Στη συνέχεια έγιναν ενημερώσεις και πάρθηκαν αποφάσεις:

  • Επικυρώθηκε η απόφαση της Δ.Ε. υπ’ αρ. 57/31.12.2014 περί καθορισμού ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής των μελών του Επιμελητηρίου Σερρών, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 78030/30.12.2014 (ΦΕΚ 3586/τ.Β΄/31.12.2014).
  • Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών σε πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης «Ενημέρωσης & Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων (Νωπών & Μεταποιημένων) της Κεντρικής Μακεδονίας».
  • Ενημερώθηκε το Σώμα για την απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Νομού Σερρών» στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 – 2013».
  • Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην υπό σύσταση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τουρισμού Ν. Σερρών».