ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 11/2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Συνεδρίασε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Πάρθηκαν αποφάσεις και έγιναν ενημερώσεις :

• Ενημερώθηκε το Σώμα για το Νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2014, το οποίο διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των Επιμελητηρίων και αυξάνει τις δράσεις υποστήριξης του Επιμελητηρίου Σερρών.
• Εγκρίθηκε η Γ’ Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Επιμελητηρίου Σερρών έτους 2014.
• Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στη 2η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών “Food Expo 2015”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 16 Μαρτίου 2015 στην Αθήνα.
• Ενημερώθηκε το Σώμα για την επιστολή που εστάλη από το Επιμελητήριο Σερρών στους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με την υπαγωγή του Ν. Σερρών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς την ψηφιακή προβολή των τηλεοπτικών σταθμών του.
• Ενημερώθηκε το Σώμα για την πρόθεση του Επιμελητηρίου Σερρών να συμμετέχει στην υπό σύσταση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με διακριτικό τίτλο «Οργανισμός Τουρισμού Σερρών».
• Εγκρίθηκε η ίδρυση παραρτήματος του Επιμελητηρίου Σερρών στο Σιδηρόκαστρο.