ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 2/28.02.2013

ΘΕΜΑ
Α’ Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτος 2013
Εγκρίνεται η Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτος 2013.

ΘΕΜΑ
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στη Γνωμοδοτική Επιτροπή του αρθ. 85 παρ.3 του Ν. 4070/12 (αδειών ταξί)
Ορίστηκαν:
– Ν. Μιντιούρης, τακτικός
-Τ. Χανλίογλου, αναπληρωτής

ΘΕΜΑ
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμό Δήμου Σερρών
Ορίστηκαν:   
-Ι. Παπουτσής, τακτικός
– Σ. Μετσιμενίδης, αναπληρωτής

ΘΕΜΑ
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμό Δήμου Εμμανουήλ Παππά
Ορίστηκαν:             
-Ι. Παπουτσής. τακτικός
-Σ. Μετσιμενίδης, αναπληρωτής    

ΘΕΜΑ 
Ενημέρωση των εκπροσώπων του Επιμελητηρίου σε διάφορες Επιτροπές
Ζητήθηκε από τον Πρόεδρο όσοι συμμετέχουν σε διάφορες Επιτροπές να κάνουν έγγραφες αναφορές προς το Επιμελητήριο.

ΘΕΜΑ
Ενημέρωση για το έργο « Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την απασχόληση στο Νομό Σερρών» που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Σύμπραξη « Κοινωνικός Στρυμόνας», στην οποία συμμετέχει το Επιμελητήριο Σερρών ως εταίρος
Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Γ. Αραπάκη και όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις.