ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 24.07.2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 7/2014
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Συνεδρίασε την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν αποφάσεις:
•    Εγκρίθηκε η Α’ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2014.
•    Εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος και η Διοικητική Επιτροπή να ρυθμίσουν το μίσθωμα με την εταιρία “VODAFONE”.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για την πρόταση του Επιμελητηρίου Σερρών για τη λειτουργία του Εργοστασίου Ζάχαρης Σερρών, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν γίνει εκ μέρους του Επιμελητηρίου.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020.
•    Αποφασίστηκε το Επιμελητήριο Σερρών να προσφέρει νομική υποστήριξη στους επιχειρηματίες – μέλη του, που διώκονται επειδή άνοιξαν τα καταστήματά τους την Κυριακή 29/12/2013.