ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 3/29.03.2013-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά του προηγούμενου Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 2ο
Ενημέρωση για την έγκριση της πρότασης με τίτλο «Κέντρο Τουριστικής Πληροφόρησης Ν. Σερρών» στα πλαίσια της δράσης «L313-1 Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης) του υπομέτρου L313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» του τοπικού Προγράμματος “LEADER”. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
Ενημέρωση

ΘΕΜΑ 3ο
Συμμετοχή με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Ηλεκτρονική Οργάνωση των Επιμελητηρίων. Διοικητική Αναδιοργάνωση και Εκσυγχρονισμός για την Ανάπτυξη και στήριξη της Επιχειρηματικότητας» και υπογραφή Πρωτόκολλου Συνεργασίας με την Κ.Ε.Ε.Ε. (Εισηγ.: Ι. Κοτζαμπασίδης)
Ενημέρωση

ΘΕΜΑ 4ο
Πιστοποίηση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου κατά ISO. (Εισηγ.: Θ. Μπόζιου)
Ενημερώθηκε το Δ.Σ. για την πιστοποίηση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου κατά ISO 2001:2008

ΘΕΜΑ 5ο
Προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος για τον Αναπτυξιακό Νόμο. (Εισηγ.: Θ. Μπόζιου)
Παρουσιάστηκαν οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για τον Αναπτυξιακό Νόμο ενόψει και της συζήτησης του σχεδίου νόμου στην Ολομέλεια της Βουλής στις 3 και 4 Απριλίου.

ΘΕΜΑ 6ο
Ορισμός εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων και πλοίων του Λιμεναρχείου Ιερισσού. (Εισηγ.: Ν. Μιντιούρης)

Ορίστηκαν οι παρακάτω ως εξής:
–    Ιωάννης Χατζηηλιάδης, τακτικό μέλος
–    Στυλιανός Μετσιμενίδης, αναπληρωματικό μέλος

•    Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών, σε συνεργασία με άλλα Επιμελητήρια, στη δημιουργία μελέτης, η οποία θα καταγράψει τα προβλήματα που αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο του Νομού Σερρών

ΘΕΜΑ 7ο
Επιχορηγήσεις.

ΘΕΜΑ 8ο
Ανακοινώσεις – Διάφορα.
•    Εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με όλες τις προβλεπόμενες διατάξεις για τα εγκεκριμένα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα «Συνεργώ στην Απασχόληση» και «Σερραϊκή Γη».
•    Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση 4th Agro Quality, εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον από επιχειρηματίες – μέλη να συμμετέχουν.