ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 5/2015

Συνεδρίασε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν αποφάσεις:

•Ενημερώθηκε το Σώμα για την επίσκεψη στο Επιμελητήριο του Υποδιοικητή του Ο.Α.Ε.Ε., κου Χριστοφορίδη, όπου συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους επιχειρηματίες.
•Ενημερώθηκε το Σώμα για την τοποθέτηση του Προέδρου, κ. Χρήστου Μέγκλα, ως εκπροσώπου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.) στη συνεδρίαση της 5ης Μαϊου 2015 της  Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής των Ελλήνων με θέμα: Σχέδιο Νόμου «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της “Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.”.
•Εκλέχθηκε Πρόεδρος στο Τμήμα Μεταποίησης του Επιμελητηρίου, ο κ. Παπαπαναγιώτου Κωνσταντίνος
•Εκλέχθηκε Αριστίνδην Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Μαρίνος Σταύρος.
•Εγκρίθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του Επιμελητηρίου Σερρών για το έτος 2015.
•Εγκρίθηκε η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση Μυτιλήνης από 3 έως 6 Ιουλίου 2015.
•Ενημερώθηκε το Σώμα για τη διοργάνωση της 1η Εμπορικής Έκθεσης Ν. Σερρών και για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
•Εγκρίθηκε ο Απολογισμός έτους 2014 της Επιμελητηριακής Αστικής Αναπτυξιακής Εταιρίας Ν. Σερρών (ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.)