ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 6/2014 ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Συνεδρίασε την Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.
Στην αρχή της συνεδρίασης τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος Ιωάννη Τζίμουλα, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Επιμελητηρίου Σερρών από το 1965 έως το 1993.
Έγιναν ενημερώσεις  και πάρθηκαν αποφάσεις:
•    Ορίστηκαν εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Σερρών στην Επιτροπή του άρθρου 11 του ΠΔ 368/89 (ΕΡΦΞ Σερρών), οι παρακάτω, ως εξής:
    Δημήτριος Γιαννάκης, Τακτικό μέλος
    Θωμάς Τενεκετζής, Αναπληρωματικό μέλος
•     Ενημερώθηκε το Σώμα για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην 79η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για την έκδοση ψηφίσματος από τους Φορείς και τους Εκπροσώπους τους που συμμετείχαν στην κοινή σύσκεψη της 19ης Ιουνίου 2014 και το οποίο εστάλη στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Αντώνη Σαμαρά, για να κηρυχθεί ο Νομός Σερρών σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω των εκτεταμένων ζημιών από τη χαλαζόπτωση της 18ης Ιουνίου 2014 και ότι πρέπει άμεσα να καταγραφούν οι υλικές ζημιές που υπέστησαν οι επαγγελματίες.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για την λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΜΗΣ», στην οποία μετέχει ως εταίρος το Επιμελητήριο Σερρών.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στο Πρόγραμμα – Δίκτυο “EUROMED INVEST”.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για την πορεία του εγκεκριμένου έργου “SKILLS BALANCING”.
•    Ενημερώθηκε το Σώμα για την Δομή Στήριξης Επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου “TRIGGER” (Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013) του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης.
•    Συζητήθηκε η υποχρέωση εναπόθεσης – ρίψης αδρανών και ογκωδών υλικών σε αδειοδοτημένους χώρους.
•    Αποφασίστηκε στην προσεχή Γενική Συνέλευση της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.» να προταθεί από το Επιμελητήριο Σερρών να δημιουργηθεί μία Επιτροπή και εφόσον  γίνει μία μελέτη βιωσιμότητας, η «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.»  να δοθεί σε ιδιώτη, ο οποίος θα δραστηριοποιηθεί και θα το λειτουργήσει ούτως ώστε να βοηθήσει στην οικονομία του Νομού Σερρών.