ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 7/2015 ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.

•Ενημερώθηκε το Σώμα για την πορεία των εργασιών σχετικά με τη διοργάνωση της 1η Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης Σερρών “SER-EXPO 2015”, η οποία θα διεξαχθεί από 2 έως  4 Οκτωβρίου 2015 στον αύλειο χώρο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (πρώην Νομαρχίας).

•Ενημερώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα προγράμματα που υλοποιούνται από το Επιμελητήριο Σερρών.

•Συζητήθηκαν προβλήματα που προέκυψαν από την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων και την τραπεζική αργία και κατατέθηκαν προτάσεις από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Διοικητική Επιτροπή προκειμένου να υποβληθούν στις αρμόδιες Αρχές. Συγκεκριμένα:
Α. Αναστολή της διάταξης του άρθρου 23 του Ν. 4172/2013 για όσο χρονικό διάστημα θα διαρκέσουν τα capital controls, ώστε να επιτρέπεται η πληρωμή τιμολογίων και για ποσά άνω των 500€ με μετρητά, για να μπορεί να λειτουργήσει πιο εύρυθμα η αγορά.
 Β. Να δοθούν από το αναπτυξιακό πακέτο των 35 δις της Συμφωνίας που υπογράφτηκε στις 16.07.2015 ώστε να περάσουν άμεσα στις επιχειρήσεις υπό την μορφή κεφαλαίων κίνησης με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.