ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 8/28.11.2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. 8/28.11.2012
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Συνεδρίασε χθες Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών.

Στην αρχή της συνεδρίασης η κα Σοφία Κούρτογλου διάβασε επιστολή του κ. Αριστείδη Δρογαλά, επικεφαλής του συνδυασμού «ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ», με την οποία υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.
Σύμφωνα με την  παράγραφο 1 του άρθρου 3στ του Ν.3419/2005 τον κύριο  Δρογαλά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου θα αναπληρώσει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού, ο κ. Βασίλειος Πουρτουλίδης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση έλαβε τις εξής αποφάσεις:

ΘΕΜΑ 1ο
Επικύρωση πρακτικών του προηγούμενου Δ.Σ.
Επικυρώθηκαν τα πρακτικά του προηγούμενου Δ.Σ. ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση Γ’ Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού έτους 2012. (Εισηγ.: Θ. Τενεκετζής)
Εγκρίθηκε  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση Προϋπολογισμού Επιμελητηρίου Σερρών έτους 2013. (Εισηγ.: Θ.Τενεκετζής)
Εγκρίθηκε  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4ο
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με την Τράπεζα Πειραιώς / ΑΤΕ ΒΑΝΚ για τις εισπράξεις συνδρομών των μελών του Επιμελητηρίου Σερρών μέσω λογαριασμού όψεως ή κάρτας. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
Ενημέρωση

ΘΕΜΑ 5ο
Απάντηση από τον Ο.Α.Ε.Ε. σε ερώτημα του Επιμελητηρίου Σερρών σχετικά με το διαχωρισμό της καταβολής των εισφορών του Κλάδου Σύνταξης και Υγείας. (Εισηγ.: Γ. Γούνας)
Ενημέρωση

ΘΕΜΑ 6ο
Απογραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. (Εισηγ.: Ι. Κοτζαμπασίδης)
Ενημέρωση
ΘΕΜΑ 7ο
Επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών. (Εισηγ.: Ι. Κοτζαμπασίδης)
Ενημέρωση

ΘΕΜΑ 8ο
Διοργάνωση από το Δήμο Σερρών του Γ’ Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (ιστορίας και πολιτισμού) με τίτλο «Οι Σέρρες και η περιοχής τους, 100 χρόνια από την απελευθέρωση (1913-2013)». (Εισηγ.: Δ. Γιαννάκης)
Ενημέρωση

ΘΕΜΑ 9ο
Εκθέσεις: HO.RE.CA. 2013 – DETROP 2013 / Γιορτές 2012 (Εισηγ.: Ι. Κίρπιτσας)
Ο Γενικός Γραμματέας, κ. Ι. Κίρπιτσας ενημέρωσε το Σώμα για τις ενέργειες που γίνονται για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών στην έκθεση “HORECA 2013” (8-11 Φεβρουαρίου 2013) και αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η συμμετοχή του Επιμελητηρίου στην Έκθεση “DETROP 2013” (7-10 Μαρτίου 2013). Επίσης αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ για τις Γιορτές 2012 να διατεθεί το ποσό των 2.000€ σε όλο το Νομό για διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν και 1.000€ για την παραγωγή και προβολή τηλεοπτικού σποτ για τις ημέρες των εορτών για την τόνωση της σερραϊκής αγοράς.

ΘΕΜΑ 10ο
Επισκευή και επαναλειτουργία της γεφυροπλάστιγγας του Τελωνείου στον Προμαχώνα Σερρών. (Εισηγ.: Γ. Πασχάλης)
Εξουσιοδοτήθηκε η Διοικητική Επιτροπή ΟΜΟΦΩΝΑ για τις περαιτέρω ενέργειες ώστε να επισκευαστεί η γεφυροπλάστιγγα του Τελωνείου στον Προμαχώνα Σερρών.
 
ΘΕΜΑ 11ο
Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ VODAFONE και Επιμελητηρίου. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
Αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να μη γίνει τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ VODAFONE και Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 12ο
Ενημέρωση για τον εξωραϊσμό του αύλειου γωνιακού χώρου του «ΚΡΟΝΙΟΥ» και ενέργειες για την αξιοποίησή του. (Εισηγ.: Γ. Πασχάλης)
Ενημέρωση

ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός Εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Επιτροπή του άρθρου 15 του Ν.1264/1982 (όπως αντικ. με άρθρ. 25 Ν.1545/1985) του Πρωτοδικείου Σερρών για το έτος 2012 – 2013. (Εισηγ.: Πρόεδρος)
Ορίστηκαν ΟΜΟΦΩΝΑ: Πρωτοβάθμια Επιτροπή: Δ. Γιαννάκης, Τακτικό μέλος
    Ν. Μιντιούρης, Αναπληρωματικό μέλος
     Δευτεροβάθμια Επιτροπή: Ν. Μιντιούρης, Τακτικό μέλος
     Δ. Γιαννάκης, Αναπληρωματικό μέλος