Απόκτηση δωρεάν e-mail από το Επιμελητήριο

 Το Επιμελητήριο Σερρών, στην προσπάθειά του να συμβάλει στην βελτίωση των υπηρεσιών του, ενημερώνει τα μέλη του ότι από σήμερα 21/12/2011, τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν την δική τους προσωπική (απόρρητη) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), χωρητικότητας 1GΒ για κάθε θυρίδα. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα  στα μέλη που δεν έχουν ή θέλουν να αποκτήσουν δεύτερο email, να αποκτήσουν ηλεκτρονική διεύθυνση με πρόσβαση από οποιονδήποτε υπολογιστή με την χρήση των κωδικών του. Η Διοίκηση του ΕΒΕΣ κρίνει αναγκαίο να αποκτήσουν email όλα τα μέλη του ΕΒΕΣ για να υπάρχει πιο συχνή ενημέρωση προς όφελός τους. Tαυτόχρονα, λειτουργεί η παροχή δωρεάν ασύρματου δικτύου (Wi-Fi Internet) στον χώρο του Επιμελητηρίου.

Την αίτηση χορήγησης email μπορείτε να την προμηθεύεστε αυτοπροσώπως από το Επιμελητήριο ή να την συμπληρώσετε ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου. Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2321099710 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του Επιμελητηρίου.