Από 01/03/2015 ξεκινά η διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Πιστοποιητικών, Αντιγράφων και Αποσπασμάτων Πράξεων και Στοχείων που εμφανίζονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) κατά εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Κ2- 4946/15.10.2014 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.businessportal.gr

 

Αγαπητά Μέλη,

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Όπως ήδη γνωρίζετε από 01/03/2015 ξεκινά η διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων για τη Χορήγηση Πιστοποιητικών, Αντιγράφων και Αποσπασμάτων Πράξεων και Στοχείων που εμφανίζονται στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) κατά εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης Κ2- 4946/15.10.2014 μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.businessportal.gr
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στο παραπάνω site της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου “Η Υπηρεσία αυτή είναι πρωτοποριακή και θα απαλλάξει από την άσκοπη και χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, που έως σήμερα υποβάλλονται τόσο οι εταιρείες, αλλά και οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι Υπηρεσίες των Περιφερειών, για την υποβολή δικαιολογητικών και την ανταλλαγή εγγράφων σε έντυπη μορφή “
Για την εγγραφή της εταιρείας σας στο ηλεκτρονικό σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. σας παραπέμπουμε στο σχετικό Link
https://services.businessportal.gr/
όπου μπορείτε να βρείτε:
– Εγχειρίδιο Χρήσης για Επιχειρήσεις και Σύντομο Οδηγό
– Video Παρουσίασης Διαδικασίας Εγγραφής και Παρουσίασης Παραδείγματος Υποβολής Αίτησης
θα βρείτε συνημμένα για ενημέρωσή σας:
– Οδηγίες Εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ2-4946 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Κ.Ε.Ε.Ε. καθώς και την Υπουργική Απόφαση 79752/30.12.2014 που αφορά μεταξύ άλλων και το τέλος τήρησης της Μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Η Υπηρεσία μας και η  Διοίκηση του Επιμελητηρίου είμαστε σε συνεννόηση και προετοιμάζουμε σε συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος μία Τεχνική Ημερίδα στην οποία θα σας δείξουμε στην Πράξη τις νέες διαδικασίες. (Σύντομα θα λάβετε σχετική Πρόσκληση για το χρόνο πραγματοποίησης της Ημερίδας – Παρουσίασης)
Είμαστε σίγουροι ότι η πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα σχετικά με την εφαρμογή του Γ.Ε.ΜΗ. θα συνεχιστεί και με τα νέα δεδομένα που διανοίγονται με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων.
Στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία και διευκρίνηση,
Με εκτίμηση,
Θωμαή Μπόζιου
Υπεύθυνη Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.
(ΑΕ & ΕΠΕ & ΙΚΕ)