ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΣΣΟ – Συνοπτικό ενημερωτικό δελτίο μηνός Ιουνίου 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ- ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Α- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΟ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1.    Πιστωτική αξιολόγηση Οδησσού από την “IBI- Rating”

Ο ουκρανικός οίκος πιστωτικών αξιολογήσεων “IBI-Rating” επιβεβαίωσε την πιστωτική αξιολόγηση της πόλης της Οδησσού στο επίπεδο “uaА-“ με «σταθερή» πρόγνωση, θεμελιώνοντας την εν λόγω εκτίμηση στη σημασία της πόλης ως οικονομικού κέντρου της Νότιας Ουκρανίας και υπογραμμίζοντας επίσης τη διατήρηση της πλειονότητας των δεικτών της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε υψηλά επίπεδα, την καλή εκτέλεση του τοπικού προϋπολογισμού, το μέτριο βάρος των χρεών της και την υψηλή διαφοροποίηση των εσόδων του προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα στην εν λόγω αξιολόγηση διαπιστώνεται πίεση στην τοπική οικονομία λόγω της εν γένει οικονομικής δυσπραγίας και μείωση της απασχόλησης, αύξηση των εξαγωγών, καθώς επίσης και αύξηση των εισροών από το εξωτερικό για τοποθετήσεις σε ακίνητα. Στο δημοσιονομικό πεδίο, διαπιστώνονται αυξημένες εισροές στον προϋπολογισμό της πόλης που υπερβαίνουν τις προβλέψεις καθώς και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση του χρέους.

2.    Forbes: Στην Οδησσό οι ευνοϊκότερες συνθήκες για την επιχειρηματικότητα
Η ουκρανική έκδοση του γνωστού περιοδικού “Forbes” κατέταξε την Οδησσό στην πρώτη θέση μεταξύ των πόλεων της χώρας ως προς τις συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ουκρανία. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Λβιβ και στην τρίτη το Χάρκοβο.
Η αξιολόγηση του περιοδικού αφορούσε 25 περιφερειακά κέντρα και πόλεις με πληθυσμό άνω των 200 χιλιάδων ατόμων (πλην, όπως είναι αυτονόητο, πόλεων στην Κριμαία και το Ντονμπάς) και έγινε στη βάση 25 κοινωνικών και οικονομικών δεικτών που σχετίζονται με το ανθρώπινο κεφάλαιο, την αγοραστική δύναμη και την ευημερία του πληθυσμού, το επιχειρηματικό περιβάλλον, την οικονομική σταθερότητα και τις υποδομές. Σύμφωνα με ορισμένους οικονομικούς παρατηρητές, ένα μέρος αυτής της θετικής αξιολόγησης προκύπτει και από την σταθερότητα που παρατηρείται εν γένει στην Οδησσό μέχρι σήμερα, στοιχείο προσελκύει οικονομικούς πόρους από τις ανατολικές περιοχές της χώρας, πολλοί κάτοικοι των οποίων θεωρούν ότι η Οδησσός βρίσκεται εγγύτερα σε αυτούς στην νοοτροπία.

3.    Κατασκευή νέου τερματικού σταθμού σιτηρών της «Brooklyn-Kiev»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη και τελευταία φάση κατασκευής του νέου μεγάλου σταθμού φορτοεκφόρτωσης σιτηρών της «Brooklyn-Kiev» σε ιδιωτικό χώρο στον Εμπορικό Λιμένα Οδησσού. Η κατασκευή του αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2016. Η συνολική του δυναμικότητα σχεδιάζεται να φτάσει στους 240 χιλ.τ., εξυπηρετώντας πλοία τύπου «Panamax», με χωρητικότητα έως 70 χιλ.τ.

Υπενθυμίζεται (βλ. Δελτίο Οκτωβρίου 2013 & Ιουλίου- Αυγούστου 2014) ότι η κατασκευή του εν λόγω τερματικού σταθμού ξεκίνησε το 2012, από την εταιρεία “Brooklyn- Kiev”, με έδρα την Οδησσό, θυγατρική της εταιρείας “Yurol (UK) Ltd. Η πρώτη και δυσκολότερη φάση του όλου εγχειρήματος ολοκληρώθηκε το 2014. Το έργο, προϋπολογισμού USD 99 εκ., είναι αποτέλεσμα εταιρισμού μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, καθώς ο δεύτερος, μέσω του Εμπορικού Λιμένα Οδησσού, συμμετείχε μέσω συνεισφοράς στις υποδομές του λιμένα, ενώ και η EBRD συμμετέχει χρηματοδοτικά στο σχέδιο, με κεφάλαια USD 60 εκ.

4.    Υψηλή αποτελεσματικότητα ελεγκτικών μηχανισμών Περιφέρειας Οδησσού

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της Περιφέρειας Οδησσού (Υπηρεσία Οικονομικών/Χρηματοπιστωτικών Ελέγχων), κατά το πρώτο τετράμηνο του 2015 διαπιστώθηκαν και απετράπησαν παραβάσεις στον τομέα κρατικών προμηθειών συνολικού ύψους UAH 478,5 εκ. (περίπου € 20 εκ.). Σύμφωνα με την ίδια Υπηρεσία, η Περιφέρεια Οδησσού καταλαμβάνει, έτσι, την πρώτη θέση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας, καλύπτοντας, με βάση την αξία, το 47% του συνόλου των διαπιστωμένων παραβάσεων όλης της Ουκρανίας. Η ίδια Υπηρεσία ανακοίνωσε, για λόγους συγκρισιμότητας, ότι κατά το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι είχαν διαπιστωθεί οικονομικές παραβάσεις ύψους UAH 64 εκ.

Β- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΟΔΗΣΣΟΥ

1.    Αναζήτηση επενδυτών για τους λιμένες της Περιφέρειας Οδησσού
Μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Ουκρανίας να επιτρέψει την ιδιωτικοποίηση εμπορικών λιμένων στους οποίους πραγματοποιούνται εργασίες φορτοεκφόρτωσης (βλ. και Δελτία Απριλίου και Μαΐου 2015), οι Διοικήσεις των τελευταίων καθώς και οι άμεσα εμπλεκόμενοι στις λιμενικές εργασίες βρίσκονται σε συνεχείς συζητήσεις εν όψει των αναγκαίων αποφάσεων. Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις καταδεικνύουν ότι μεταξύ των εμπλεκομένων έχει δημιουργηθεί η πεποίθηση ότι οι ανάπτυξη των υποδομών μέσω παραχωρήσεων και ιδιωτικοποιήσεων σε επενδυτές αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη οδό προς την ανάπτυξη των λιμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση του Εμπορικού Λιμένα Ιλιτσέφσκ πραγματοποίησε επενδυτικό φόρουμ και εξετάζει Μνημόνιο συνεργασίας με τη γνωστή γαλλική «Soufflet Group», ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι προϋπόθεση για την αξιοποίηση του δυναμικού του, που ανέρχεται σε 15 εκ.τ., είναι η ανάπτυξη υποδομών μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, ορισμένες εκ των οποίων θα μπορούσαν να προέλθουν μέσω ενοικίασης λιμενικών υποδομών σε ιδιώτες. Ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί επίσης το γεγονός ότι το συνδικάτο των λιμενεργατών δεν αντιμετωπίζει το θέμα ως απειλή, επικεντρώνοντας στη διατήρηση των μισθών και των θέσεων εργασίας από τον εν δυνάμει νέο επενδυτή.

2.    Πρόθεση «Soufflet Group» για επένδυση στον Εμπορικό Λιμένα Ιλιτσέφσκ
Στις 19 Ιουνίου υπεγράφη Μνημόνιο Προθέσεων περί σχεδίου κατασκευής νέου τερματικού σταθμού σιτηρών μεταξύ του Εμπορικού Λιμένα Ιλιτσέφσκ και της «New World Grain Ukraine», μέλους του γνωστού ομίλου Soufflet Group), επένδυση που εκτιμάται να ανέλθει σε USD 100 εκ. Η δυναμικότητα του νέου τερματικού σταθμού σιτηρών ανέρχεται σε 100 χιλ. τόνους σιτηρών και ο ετήσιος όγκος φορτοεκφορτώσεων σε πάνω από 1 εκ. τόνους. Σύμφωνα με το σχέδιο της γαλλικής εταιρείας, η κατασκευή του εν λόγω τερματικού σταθμού θα ολοκληρωθεί σε ένα έτος.
Σύμφωνα με τον Υπουργό Υποδομών της Ουκρανίας κ. Αντρίϊ Πιβοβάρσκι σύντομα θα υπογραφεί και νέο Μνημόνιο Συνεργασίας με ακόμα μία μεγάλη ξένη επιχείρηση, την οποία, εντούτοις, δεν κατονόμασε, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία επιθυμεί να διπλασιάσει την αντίστοιχη δυναμικότητα αποθήκευσης σιτηρών εντός των επομένων πέντε ετών, η οποία σήμερα ανέρχεται σε περίπου 3 εκ. τόνους.

3.    Έναρξη  απευθείας πτήσεων Θεσσαλονίκη- Οδησσός από την «Ellinair»

Η ελληνική αεροπορική εταιρεία «Ellinair», που ανήκει στον Όμιλο Μουζενίδη, ξεκίνησε για δεύτερη συνεχή χρονιά την εκτέλεση απευθείας πτήσεων μεταξύ Θεσσαλονίκης και Οδησσού από τις 3 Ιουνίου 2015. Οι πτήσεις θα γίνονται μια φορά την εβδομάδα (Τετάρτη) με το αεροσκάφη RJ-85 των 96 θέσεων και προγραμματίζονται να εκτελούνται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Η απευθείας σύνδεση μεταξύ των δύο πόλεων αναμένεται να εξυπηρετήσει την αυξημένη τουριστική κίνηση και να ενισχύσει την τουριστική ανάπτυξη ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και να λειτουργήσει και ως ενδιάμεσος προορισμός για ένα μέρος των εισερχόμενων στην Ελλάδα τουριστών.