Γραφείο Εργασιακών Θεμάτων

Ένα ειδικό τμήμα του «Συνηγόρου του Επιχειρηματία» είναι το «Γραφείο Εργασιακών Θεμάτων» που ασχολείται αποκλειστικά με το ευαίσθητο θέμα των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και με την υποβοήθηση τους επίλυσης εργασιακών διαφορών με το προσωπικό.. Το «Γραφείο Εργασιακών Θεμάτων» του Επιμελητηρίου αποτελεί το αντίστοιχο Γραφείο του «Επόπτη Εργασίας» για τους εργοδότες και:

  • Συλλέγει από τους επιχειρηματίες τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες προκύπτουν προβλήματα με το προσωπικό τους
  • Μελετά τους οικείες διατάξεις και τους νόμους
  • Γνωστοποιεί τους επιχειρηματίες τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι των εργαζομένων και
  • Αναλαμβάνει την υποστήριξη των επιχειρηματιών στις περιπτώσεις εκείνες που σε νομική βάση διαπιστώνονται άδικες καταγγελίες εις βάρος τους.

Για την επικοινωνία σας με το «Γραφείο Εργασιακών Θεμάτων» καλέστε στο τηλέφωνο 2321099732