Γραφείο Πρώτων Επιχειρηματικών Οδηγών

Το «Γραφείο Πρώτων Επιχειρηματικών Βοηθειών» επιλαμβάνεται των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις κατά κύριο λόγο από τις αιφνιδιαστικές επισκέψεις για έλεγχο του ΣΔΟΕ, του ΙΚΑ, της Εποπτείας Εμπορίου κ.ά. και παρέχει τις πρώτες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο επιχειρηματίας προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά και χωρίς δυσάρεστες συνέπειες στις απαιτήσεις των ξαφνικών αυτών ελέγχων, καθώς και σε κάθε άλλη έκτακτη και επείγουσα περίπτωση που θα χρειαστεί μια άμεση και πρώτη πληροφόρηση για κάποιο οικονομικό ζήτημα της επιχείρησής του.

Όταν είναι δύσκολη ή ανέφικτη η άμεση επικοινωνία με τον προσωπικό του σύμβουλο, ο επιχειρηματίας μπορεί να επικοινωνεί με το τηλέφωνο 2321099732 και να έχει άμεση και έγκυρη πληροφόρηση για το πώς θα πρέπει να λειτουργήσει την πρώτη στιγμή, όταν έρχεται αντιμέτωπος με κάποιον αιφνίδιο έλεγχο, δηλαδή ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να εμφανίσει, τι πρέπει να προσκομίσει, τι πρέπει να υπογράψει, τι πρέπει να πει κ.λ.π. ή να πάρει κάποιες πρώτες πληροφορίες για προβλήματα που ανακύπτουν στην καθημερινή διαχείριση της επιχείρησής του. Με την υπηρεσία αυτή το Επιμελητήριο Σερρών πιστεύει ότι αναπτύσσει στα μέλη του το αίσθημα της ασφάλειας ότι έχουν ανά πάσα στιγμή ως συμπαραστάτη τους έναν πολύτιμο σύμβουλο που θα τους καθοδηγεί προκειμένου να αντεπεξέρχονται επιτυχώς στις αιφνίδιες επισκέψεις των ελεγκτικών οργάνων και σε κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη.

Για την επικοινωνία σας με το «Γραφείο Πρώτων Επιχειρηματικών Βοηθειών» καλέστε στο τηλέφωνο 2321099732