Γραφείο Υποστήριξης της Απασχόλησης

Ο σκοπός του γραφείου είναι να πληροφορεί τους επιχειρηματίες για τα στελέχη που αναζητούν εργασία, Αντίστοιχα, το γραφείο ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ανέργους για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας από τις επιχειρήσεις του Ν. Σερρών σε διάφορες χρονικές περιόδους . Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε θέσης και τα προσόντα του υποψηφίου το γραφείο πληροφορεί και τις δυο πλευρές ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη συνέντευξη – συνάντηση και επομένως και η πιθανή πρόσληψη του ανέργου.

Παράλληλα το γραφείο ενημερώνει τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους ανέργους για διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα που προκηρύσσονται κατά περιόδους και αφορούν την απασχόληση ή την επιμόρφωση ανέργων. Η όλη λειτουργία του Γραφείου αυτού βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ΟΑΕΔ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2321064426