ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΙ» ΣΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επιχειρήσεις του Νομού Σερρών παρακολούθησαν την εκδήλωση παρουσίασης του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013,  που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2013 στην αίθουσα «Γεώργιος Χρηστίδης» του Επιμελητηριακού Μεγάρου Σερρών την οποία συνδιοργάνωσαν το Επιμελητήριο Σερρών και η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,  εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΦΕΠΑΕ.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Χρήστος Μέγκλας, προλογίζοντας την εκδήλωση τόνισε τη σημασία του προγράμματος και τα οφέλη του για την στήριξη των επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε αυτή τη χρονική συγκυρία που η εξωστρέφεια με το άνοιγμα σε διεθνείς αγορές και ποιοτικά πιστοποιημένα προϊόντα αποτελεί διέξοδο από την κρίση και την ανάκαμψη της οικονομίας, τονίζοντας παράλληλα τη χαμηλή επίδοση του Νομού Σερρών στο σύνολο των εξαγωγών της χώρας σε αντίθεση με τις δυνατότητές του και τις προοπτικές ανάπτυξής του (πλουτοπαραγωγικές πηγές, αγροτικά προϊόντα, γεωγραφική θέση, ανθρώπινο δυναμικό). Αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου για την ενίσχυση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στη δυναμική παρουσία του Επιμελητηρίου Σερρών με 70 Επιχειρήσεις στην 78η ΔΕΘ, καθώς και στις συνεχείς προσπάθειες για ενημέρωση των μελών (σεμινάρια, ημερίδες), για την παρότρυνση να στραφούν στη μεταποίηση και στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων με πιστοποιημένη ποιότητα, να συμμετέχουν σε επιχειρηματικές αποστολές, να αποκτήσουν πρόσβαση και να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.

Από την πλευρά του το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒΕ κ. Ανδρέας Μυλωνάς αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της εξωστρέφειας  και τα οφέλη αυτής για τις επιχειρήσεις , αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων και των εργαλείων που παρέχει σε αυτές για την ενημέρωσή τους, καθώς και την εκπαίδευση των στελεχών τους. Στο σημείο αυτό αναφέρθηκε σε σεμινάρια εξαγωγών που μπορούν να διεξαχθούν από το ΣΕΒΕ για τα μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών που έχουν εξαγωγικό προσανατολισμό.

Ακολούθως,  ο Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Αθανάσιος Κακούδης  παρουσίασε όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες του προγράμματος (προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέξιμες ενέργειες-δαπάνες, προϋπολογισμός, σημεία προσοχής για την υποβολή της πρότασης, ποσοστά χρηματοδότησης, κ.λ.π.), και τον τρόπο που οι επιχειρήσεις μπορούν να αξιοποιήσουν τις διευκολύνσεις που αυτό τους παρέχει, αναφέροντας συγκεκριμένα παραδείγματα. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής είναι 10/10/2013 μέσω του διαδικτυακού τόπου www.ependyseis.gr

Μετά την παρουσίαση οι κ.κ. Κακούδης και Μυλωνάς, απάντησαν στα ερωτήματα των παρευρισκομένων επιχειρήσεων.
Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γ.Δ. της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Σπύρος Σκοτίδας,  ο οποίος αναφέρθηκε στις ενέργειες της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και του ΕΦΕΠΑΕ για την στήριξη των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα στις ενέργειες για την άμεση εκταμίευση της επιχορήγησης , προτρέποντάς τους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, προσέχοντας όμως τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους σε αυτό, καθώς και τις οδηγίες για την ορθή υποβολή του επενδυτικού τους σχεδίου.

Στην εκδήλωση παρέστη και ο Πρόεδρος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμάς –Φωκίων Αλγιανάκογλου.
Επισημαίνεται ότι πριν την έναρξη της εκδήλωσης οι κ.κ. Χ. Μέγκλας, Α. Κακούδης και Α. Μυλωνάς παρεχώρησαν συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ για το πρόγραμμα.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα, παρέχονται από το Επιμελητήριο Σερρών, καθώς και το έντυπο υποβολής, τα έντυπα της πρόσκλησης, που υπάρχουν και στους διαδικτυακούς τόπους:
•    του Επιμελητηρίου Σερρών www.serreschamber.gr
•    του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, (www.ypoian.gr )
•    της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr ),
•    του ΕΣΠΑ (www.espa.gr ),
•    της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr ),
•    του Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. (www.efepae.gr )
•    της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (www.e-kepa.gr ) και των διαδικτυακών τόπων των συνεργαζόμενων με τον Ε.Φ.Ε.Π.Α.Ε. Συνεταιριστικών Τραπεζών

 

 

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου