ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 – Το 2019 ήταν μία δημιουργική χρονιά για το Επιμελητήριο Σερρών με πλήθος δράσεων και ενεργειών για τη στήριξη των επιχειρηματιών – μελών μας και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής του Ν. Σερρών. Όλες οι παρεμβάσεις αποσκοπούσαν στο να καταδείξουν στους φορείς λήψης αποφάσεων τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σέρρες και οι επιχειρήσεις τους.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το 2019 ήταν μία δημιουργική χρονιά για το Επιμελητήριο Σερρών με πλήθος δράσεων και ενεργειών για τη στήριξη των επιχειρηματιών – μελών μας και την εν γένει ανάπτυξη της περιοχής του Ν. Σερρών. Όλες οι παρεμβάσεις αποσκοπούσαν στο να καταδείξουν στους φορείς λήψης αποφάσεων τα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σέρρες και οι επιχειρήσεις τους.
Προς την κατεύθυνση της εξωστρέφειας, της επιμόρφωσης των μελών του και της προσέλκυσης επισκεπτών και επενδύσεων στο Ν. Σερρών κάναμε δράσεις, όπως η 5η SEREXPO | 25-29.09.2019, το Μαθητών Επιχειρείν 2019, το 2ο AGRIBUSINESS FORUM | 29.10 – 02.11.2019, η Θερμοκοίτιση Start Up Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του έργου EMPLOYOUTH, η ίδρυση Αγροτικού Τμήματος στο Επιμελητήριο, η ένταξη των έργων Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου πόλης Σερρών & Σιδηροκάστρου, Συμμετοχή σε Εκθέσεις (ΔΕΘ, AGRA, FOODEXPO, DOODPANORAMA & CYPRUS HORECA EXPO, Επιχειρηματική Αποστολή στο Βουκουρέστι κλπ), Ενημερωτικές Εκδηλώσεις – Ημερίδες (Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα, Εξαγωγές, Τεχνικές Προώθησης Πωλήσεων, Ενεργειακές Κοινότητες, Κυκλική Οικονομία κλπ).
Με γνώμονα το συμφέρον των επιχειρήσεων – μελών μας, καταθέσαμε προς κάθε αρμόδιο φορέα λήψης αποφάσεων ολοκληρωμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις με κύριους άξονες:
 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ) – ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΙΝΗΤΡΑ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με πάγιο το αίτημά μας προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την παραχώρηση στο Επιμελητήριο του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη ώστε αυτό να αξιοποιηθεί και να δημιουργηθεί εκεί ένα μόνιμο Επιχειρηματικό – Εκθεσιακό Κέντρο, πρότυπο για τη Βόρεια Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, με υποδομές θερμοκοίτισης επιχειρήσεων και ιδιαίτερα καινοτόμων επιχειρήσεων start – up έντασης γνώσης
 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Δημοπρατήριο, Κίνητρα ενίσχυσης της μεταποίησης, Μείωση φόρου πετρελαίου για αγρότες κ.α.)
 ΕΝΕΡΓΕΙΑ (Φυσικό αέριο, Γεωθερμία, ΑΠΕ)
 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (Επισκέψιμος ο λόφος Καστά, μεγαλύτερη προβολή τουριστικών προορισμών Ν. Σερρών κ.α.)
 ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλλαν με τη συνεργασία τους στην επιτυχία των ανωτέρω προσπαθειών του Επιμελητηρίου μας, τοπικούς φορείς, επιχειρήσεις μέλη, φίλους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και όλους τους εργαζόμενους στο Επιμελητήριο, και βέβαια τους δημοσιογράφους και εκδότες όλων των Μ.Μ.Ε., που προβάλλουν συνεχώς και αδιαλείπτως τις ειδήσεις που προέρχονται από το Επιμελητήριο Σερρών.
Σας ευχόμαστε μία ΚΑΛΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ και δεσμευόμαστε ότι το Επιμελητήριο Σερρών θα συνεχίσει δυναμικά και το 2020, αναβαθμίζοντας διαρκώς τις δράσεις και τις υπηρεσίες του και διατηρώντας συνεχή και αποτελεσματική παρουσία στο πλευρό των σερραϊκών επιχειρήσεων.

Σχετικά Αρχεία: