ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1//30.01.2012

Συνεδρίασε χθες Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Σερρών και έλαβε τις εξής αποφάσεις:

Επί του 1ου θέματος Καταγγελία σύμβασης του μισθωτηρίου καταστήματος στο ισόγειο του Επιμελητηριακού Μεγάρου (Μισθωτής: Γιώργος Καρακούτης), στη συζήτηση του οποίου συμμετείχε και ο κ. Καρακούτης, στον οποίο ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο για να εκθέσει τις απόψεις του, εξουσιοδοτήθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η Δ.Ε., ώστε να έρθει σε περαιτέρω συνεννόηση με τον κ. Καρακούτη για τη λύση του θέματος, στη βάση της πρότασης του Προέδρου για μείωση του ενοικίου κατά 20%. «Να δείξει και ο μισθωτής», είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος, «καλή θέληση και να πληρώσει τα οφειλόμενα ενοίκια και κοινόχρηστα στο Επιμελητήριο».
Στο 2ο θέμα Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου μεταξύ VODAFONE και Επιμελητηρίου εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόταση του Προέδρου για τροποποίηση του μισθωτηρίου συμβολαίου με μείωση του μισθώματος κατά 20%. Η παραπάνω πρόταση προέκυψε κατόπιν προηγούμενης διαπραγμάτευσης με τη Vodafone, η οποία αρχικά είχε ζητήσει μείωση του ενοικίου κατά 30%.
Θέμα 3ο: Απόφαση για την αγωγή του Επιμελητηρίου Σερρών με αρ. κατ. 439 ΠΤ 36/19-02-2010 κατά του κ. Αραμπατζή Αλέξανδρου και του κ. Αραμπατζή Δημητρίου. Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 14 ψήφους υπέρ και 6 «παρών» να αποσυρθεί η αγωγή. Εισηγούμενος την απόσυρση της αγωγής ο Πρόεδρος είπε: «Πιστεύουμε στην ελευθερία των ΜΜΕ, επειδή σεβόμαστε όλα τα ΜΜΕ και τους εκπροσώπους τους. Η πρόταση για απόσυρση της αγωγής γίνεται αφού πρώτα ζητήθηκε και θα υποβληθεί από μέρους αυτών κατά των οποίων έγινε, έγγραφη δήλωση ότι σέβονται και ότι υπολήπτονται το θεσμό του Επιμελητηρίου και τα αρμόδια συλλογικά όργανα διοίκησής του. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε κριτική στα πλαίσια που ορίζει ο Νόμος και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.»
Θέμα 4ο: Ορισμός Εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Σερρών στη με αρ. κατ. 1079/2009/27-10-2009 αγωγή χρέους από πώληση υλικών στο «1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ» της εταιρίας «Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ – Σ. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ τσιμεντοπροϊόντα ΑΕΒΕ».  Ύστερα από εκτενή συζήτηση, στην οποία συμμετείχε και ο κ. Καστανιώτης,  σχετικά με την αποπληρωμή του ανωτέρω προμηθευτή, για την προμήθεια υλικών για το «1ο Φεστιβάλ Σερραϊκής Μουγάτσας» , στο οποίο συνδιοργανωτής μαζί με το Επιμελητήριο και τη Ν.Α. Σερρών ήταν και ο Δήμος Σερρών, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ να εκπροσωπήσει το Επιμελητήριο στην εκδίκαση της αγωγής, ο Α΄ Αντιπρόεδρος, κ.  Δημήτρης Γιαννάκης.
Σχετικά με το 5ο Θέμα που αφορούσε την Εκλογή νέου Δ.Σ. του Τ.Α.Μ.Ε.Σ (Ταμείο Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Σερρών ), αφού αναφέρθηκαν οι δράσεις του ΤΑΜΕΣ ως προς την παροχή κοινωνικού – προνοιακού χαρακτήρα βοήθειας προς τα μέλη (ομαδική ασφάλιση, κατασκηνωτικό πρόγραμμα, αιμοδοσία, κάρτα μέλους  κ.λ.π.), η Δ.Ε. πρότεινε την κατάργηση του Τ.Α.ΜΕ.Σ. και τη μεταφορά των δράσεων αυτών μεταξύ των αρμοδιοτήτων της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Η πρόταση έγινε ομόφωνα δεκτή.
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Αποφασίστηκε ο ορισμός εκπροσώπων του Επιμελητηρίου στους παρακάτω Φορείς και  Επιτροπές ως εξής:
•    Στο Φορέα Διαχείρισης Λαϊλιά:   Ο κ. Γιώργος Πασχάλης
•    Στην Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών του Δήμου Σερρών:
•    Ο κ. Ιωάννης Παπουτσής (Τακτικός) και ο κ. Σ. Μετσιμενίδης (αναπληρωματικός).
•    Στην Επιτροπή για θέματα ίδρυσης κατάργησης – μετακίνησης Λαϊκών Αγορών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Σερρών: Η κα Σοφία Κούρτογλου (τακτική) και ο κ. Δημήτης Παπουτσής (αναπληρωματικός).
•    Στην Επιτροπή του άρθρου 7ε του Ν. 3190/03 περί παρακολούθησης τήρησης της Νομοθεσίας του Υπαίθριου Εμπορίου κλπ., της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Σερρών: Ο  κ. Οδυσσέας Ευφραιμίδης (τακτικός) και ο κ. Δημήτρης Παπουτσής, (αναπληρωματικός).
•    Στις Επιτροπές του Δήμου Σερρών σύμφωνα με το άρθ. 1, παρ. 4 του Ν.2323/95 (πλανόδιο εμπόριο), το άρθ. 1, παρ. 7 του Ν.2323/95 (στάσιμο εμπόριο) και το άρθ. 7, παρ. 2 του Ν.2323/95 (ίδρυση, μετακίνηση ή κατάργηση Λαϊκών Αγορών): Ο κ. Ιωάννης Παπουτσής (τακτικός) και ο κ. Β. Πουλιάκας (αναπληρωματικός).
•    Στην Επιτροπή Αγορανομικών Διατάξεων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Σερρών: Ο  κ. Γιώργος Τζιάρας (τακτικός) και η κα Σοφία Κούρτογλου, (αναπληρωματική).
•    Στην Επιτροπή Βιομηχανίας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Σερρών: Ο κ. Κ.ώστας Παπαπαναγιώτου (τακτικός) και ο κ. Ιωάννης Μπαλίτης, (αναπληρωματικός).
•    Στην Επιτροπή Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφ. Ενότητας Σερρών: Ο κ. Γιώργος Γούνας (τακτικός) και ο κ. Γιώργος Πασχάλης, (αναπληρωματικός).
Ως προς το 14ο Θέμα που αφορούσε το Ελληνορωσικό Κέντρο «ΕΡΜΗΣ» (Αστική Μη κερδοσκοπική εταιρεία στην οποία συμμετέχουν τα Επιμελητήρια Σερρών, Χαλκιδικής και Καβάλας), ο Πρόεδρος, κ. Χρήστος Μέγκλας ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τους σκοπούς της εταιρείας, δηλαδή την προβολή και προώθηση των ελληνικών προϊόντων στη Μόσχα μέσα από ένα μόνιμο εκθετήριο ελληνικών προϊόντων εκεί, καθώς και για τις ενέργειες και δαπάνες στις οποίες έχει προβεί η εταιρεία για την επίτευξη του σκοπού της, παρουσιάζοντας αναλυτική κατάσταση εξόδων και εσόδων. Από τη Δ.Ε. αλλά και από άλλα μέλη του Δ.Σ. εκφράστηκε σκεπτικισμός ως προς τη δυνατότητα προώθησης των σερραϊκών προϊόντων μέσω του Κέντρου αυτού, δεδομένων των δυσκολιών της ρωσικής αγοράς (μεγάλη απόσταση, μεγάλο κόστος μεταφοράς, δασμοί κ.π.ά) και δεδομένης της ύπαρξης και άλλων φορέων που υποστηρίζουν ανάλογους σκοπούς (π.χ. ελληνορωσικό επιμελητήριο). Ο Πρόεδρος είπε ότι η συνέχιση της εταιρείας εμφανίζεται προβληματική,  λόγω μη καταβολής από το Επιμελητήριο Καβάλας του μετοχικού κεφαλαίου, λόγω μη εισόδου προς το παρόν στην εταιρεία άλλων επιμελητηρίων και λόγω μη εξεύρεσης 120 εταιρειών που κατ΄ ελάχιστον απαιτούνται – καταβάλλοντας 2.500€ έκαστη – για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας, τα οποία είναι πολλά, κυρίως λόγω του υψηλού ενοικίου του χώρου για τη λειτουργία του κέντρου στη Μόσχα.  Ο Πρόεδρος πρότεινε στο σώμα τη συνέχιση από πλευράς της διοίκησης, σε συνεργασία και συνεννόηση και με τα άλλα επιμελητήρια που συμμετέχουν στην εταιρεία, της διερεύνησης της δυνατότητας του «ΕΡΜΗΣ» να επιτύχει τους σκοπούς του, σταθμίζοντας κόστη και οφέλη, και δεσμεύτηκε να φέρει συγκεκριμένη πρόταση σε επόμενη συνεδρίαση για τη συνέχιση ή όχι της λειτουργίας της εταιρείας.
Εκτενής ήταν η συζήτηση του 15ου θέματος που αφορούσε την Ενημέρωση για την ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και της ΕΠ.ΑΝ.Ε.ΣΕΡ, κ. Χρήστος Μέγκλας, παρουσία και του απελθόντος Προέδρου της εταιρείας, κ. Πολίτη, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την καθυστέρηση και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως νέα διοίκηση με την παράδοση των στοιχείων της εταιρείας από το προηγούμενο Δ.Σ. Συγκεκριμένα ο κ. Μέγκλας είπε ότι η παραλαβή γίνεται από πλευράς της νέας διοίκησης με επιφύλαξη, καθότι η διαδικασία παράδοσης – παραλαβής της εταιρείας, που γίνεται  σύμφωνα με την καθοδήγηση των ορκωτών λογιστών που έχουν αναλάβει, είναι σε εξέλιξη. Στη συνέχεια, ο κ. Σωτήρης Αβράμης παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. πίνακες με τα εν εξελίξει οικονομικά δεδομένα της εταιρείας (ταμείο, έσοδα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις σε προμηθευτές κ.λ.π.) ,όπως αυτά προκύπτουν από τα πρακτικά και τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας, ενώ μεταξύ των δαπανών της ΕΠΑΝΕΣΕΡ τονίστηκε το μεγάλο κόστος των τριών Εκθέσεων στο ΜΕΤΡΟ στο Σύνταγμα. Τέλος, επανακαθορίστηκε ότι τα πέντε μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου που συμμετέχουν στο Δ.Σ. της εταιρείας είναι οι: Χ. Μέγκλας (Πρόεδρος),  Γεώργιος Γούνας, Ιωάννης Παπουτσής, Ιωάννης Κίρπιτσας και Σωτήρης Αβράμης.
Κατά τη συζήτηση επί των Οικονομικών θεμάτων του Επιμελητηρίου, έγινε παρουσίαση τόσο από τον Πρόεδρο, κ. Χρήστο Μέγκλα, όσο και από τον Οικονομικό Επόπτη, κ. Θωμά Τενεκετζή, των παρακάτω οικονομικών δεδομένων:
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 30/11/2011
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ    123.657,92
ΟΨΕΩΣ     39.282,87
ΣΥΝΟΛΟ     162.940,79
ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 30/01/2012
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ    52.493,54
ΟΨΕΩΣ     81.412,39
ΣΥΝΟΛΟ     133.905,93
 
 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΗΝΕΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011     158.441,64
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012     41.841,78
ΣΥΝΟΛΟ     200.283,42
«Στόχος μας είναι να πληρωθούν όλοι οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις του Επιμελητηρίου και να γίνει καλή οικονομική διαχείριση για την αποπληρωμή των υπολοίπων. Παράλληλα,  προχωράμε μέσα από Επιτροπές και Ομάδες εργασίας στην οργάνωση των υποστηρικτικών δράσεων για τα μέλη του Επιμελητηρίου όλων των κλάδων, γνωρίζοντας πόσο τις έχουν ανάγκη αυτές τις δράσεις όλα τα μέλη μας που πλήττονται από την οικονομική κρίση.»
Αποφασίστηκαν οι παρακάτω  Επιχορηγήσεις.
•    Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών : 200 €
•    ΤΑΜΕΣ: 4η δόση για την ασφάλεια των μελών του Επιμελητηρίου : 2.691 €
•    Διαφημιστική πινακίδα προβολής εκπτώσεων στο Νομό Σερρών που τοποθετήθηκε στον Προμαχώνα, δαπάνη ποσού 300 €  + ΦΠΑ.
Επίσης, εξουσιοδοτήθηκε η Δ.Ε. να αποφασίσει για τις δαπάνες που θα γίνουν για εκδηλώσεις τόνωσης της αγοράς για τις Αποκριές.
Επί του θέματος της ένστασης επί της απόφασης του Πρωτοβάθμιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, για υπάλληλο του Επιμελητηρίου Σερρών, στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο συζητήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δ.Σ., αποφασίστηκε ομόφωνα η υποβολή ένστασης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.