ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ

Υπόμνημα απέστειλε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΣ κος Χρήστος Μέγκλας στον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης κο Θεόδωρο Καράογλου με θέμα την επισκευή της γεφυροπλάστιγγας του Τελωνείου Προμαχώνα.
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια προηγούμενων επιστολών μας τόσο προς τον Υπουργό Οικονομικών (Αρ. Πρωτ. 13064/07.12.2012) και προς τον Υπουργό Ανάπτυξης (Αρ.  Πρωτ. 13725/21.12.2012) και του με αρ. Δ3Δ 5042167/09.11.2012 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με το θέμα της επισκευής της γεφυροπλάστιγγας στο Τελωνείο του Προμαχώνα σας γνωρίζουμε τα εξής:

Το Επιμελητήριο Σερρών με σειρά υπομνημάτων προς όλους τους εμπλεκομένους φορείς έχει καταστήσει σαφή την ανάγκη παρεμβάσεων στο Τελωνείο του Προμαχώνα (αύξηση προσωπικού τελωνειακών, αγορά ακτινογραφικών μηχανημάτων, συμμετοχή εκπροσώπων των Επιμελητηρίων στα μικτά ελεγκτικά όργανα, ενημέρωση πολιτών κ.α. ), με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ελέγχου, προκειμένου να παταχθεί το διασυνοριακό παραεμπορίου.
Το Επιμελητήριο Σερρών με στόχο να διασφαλίσει αφενός τα συμφέροντα των Σερραίων πολιτών, καθώς το παραεμπόριο πλήττει πρωτίστως την ευρύτερη περιοχή του  Νομού μας και αφετέρου τα έσοδα που χάνονται από τα ήδη άδεια ταμεία του κράτους λόγω της φοροδιαφυγής, επιδιώκει την επισκευή της γεφυροπλάστιγγας του Τελωνείου Προμαχώνα, η οποία παραμένει εκτός λειτουργίας τα τελευταία χρόνια. (βλ. και συνημμένη απάντηση του αυτοτελούς Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών με αρ. ΓΚΕ 1023115 ΕΞ 2013/2019/11.02.2013 προς το Τμήμα Αναφορών της Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου).

Κύριε Υπουργέ, δεδομένης της χρησιμότητας του έργου για τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων στο διασυνοριακό εμπόριο στο σταθμό του Προμαχώνα που αποτελεί την πύλη της Μακεδονίας και όλης της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Βουλγαρίας,  ζητάμε από το Υπουργείο σας ως το πλέον αρμόδιο για την άμεση λύση του θέματος να αναλάβει την επισκευή της γεφυροπλάστιγγας, Επίσης, ζητάμε μαζί με την επισκευή της γεφυροπλάστιγγας να προβείτε στην εγκατάσταση ακτινογραφικού σκάννερ (επιβοηθάται και διευκολύνεται και το έργο της αστυνομίας στον έλεγχο και περιορισμό της λαθρομετανάστευσης) και στην τοποθέτηση ζυγιστικού.
Προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο του Υπουργείου σας, αποστέλλουμε συνημμένα τις προσφορές των εταιριών με τις οποίες ήρθαμε σε επαφή ως Επιμελητήριο Σερρών, για την εκτίμηση του σχετικού κόστους. Θεωρούμε ότι το κόστος επισκευής είναι ελάχιστο σε σχέση με τα προφανή οφέλη που θα αποκομίσει τόσο το Κράτος όσο και η ευρύτερη περιοχή (έλεγχος και πάταξη παρεμπορίου και φοροδιαφυγής, αύξηση δημοσίων εσόδων, αναβάθμιση της εικόνας της εισόδου της χώρας κ.π.ά.)
Περιμένουμε την άμεση την ανταπόκρισή σας.

ΜΕ ΤΙΜΗ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ