ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Υπόμνημα με αποδέκτες τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κο Λιβιεράτο και τον Υφυπουργό κο Παπαγεωργίου απέστειλε ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σερρών κος Χρήστος Μέγκλας με θέμα την παράταση της προθεσμίας περαίωσης των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος έχει ως εξής:

Κύριοι Υπουργοί,
στον Ν.4093/2012 , πέραν των άλλων καταστρεπτικών μέτρων που επιβλήθηκαν στα Φ/Β που έχουν φέρει σε απόγνωση χιλιάδες μικροεπενδυτές, προβλέπεται ότι μέχρι τις 12/3/2013 πρέπει να ενεργοποιηθούν όλα τα Φ/Β που έχουν υπογεγραμμένη σύμβαση πώλησης για να ισχύει η συμφωνημένη τιμή.
Βεβαίως για λόγους που δεν κατανοούμε, παρατείνατε την παραπάνω προθεσμία με επόμενη διάταξη Νόμου μόνο  για  τους κατ΄ επάγγελμα  αγρότες, παρά το γεγονός πως  τα  ίδια προβλήματα  με  τους  αγρότες αντιμετωπίζουν όλοι οι μικροεπενδυτές.
Πέραν των σημαντικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος (καθυστερήσεις δανειοδοτήσεων, ελλείψεις υλικών, αδυναμία κατασκευαστών), η περαίωση των έργων δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας της έλλειψης ρευστότητας και των άσχημων καιρικών συνθηκών   (συνημμένη φωτογραφία πλημμυρισμένου εργοταξίου).
Προκειμένου να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα έργα τα συνεργεία είναι υποχρεωμένα να εργάζονται επί 24ωρο σε συνθήκες άκρως επικίνδυνες δεδομένου ότι πρόκειται για ηλεκτρολογικές εργασίες.

Κύριοι Υπουργοί,
θεωρούμε σκόπιμο, σεβόμενοι τους επενδυτές και τους εργαζομένους στον τομέα των  φωτοβολταϊκών, να χορηγήσετε τετράμηνη παράταση περαίωσης των έργων  ώστε  να μην θρηνήσουμε θύματα, χωρίς ουσιαστικό λόγο, για  τα  οποία  θα  θεωρηθείτε ουσιαστικοί υπαίτιοι  και  ηθικοί αυτουργοί. Τέλος, επιθυμούμε την επιστροφή των εγγυητικών επιστολών των επιχειρηματιών που λόγω της άσχημης οικονομικής κατάστασης και του περιορισμένου χρόνου δεν θα προχωρήσουν στην πραγματοποίηση της επένδυσης.

Μετά τιμής
Χ.  ΜΕΓΚΛΑΣ
Πρόεδρος  Ε.Β.Ε. ΣΕΡΡΩΝ