ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Πεμπτη 26/11/2015, ώρα 18:00

Το Επιμελητήριο Σερρών στο πλαίσιο του έργου “Balancing Supply and Demand of the Professional Skills needed in the Interregional Area”, με το ακρωνύμιο “SKILLS BALANCING”, που έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» διοργανώνει την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015, και ώρα 18:00 – 21:00   στην Αίθουσα ‘Γεώργιος Χρηστίδης’ (3ος όροφος)

Θεματικό Εργαστήριο (Workshop) με Θέματα:

•Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής Ανταλλαγής Γνώσεων μέσω Διαδικτύου “SchooX”

•Ανάπτυξη Δεξιοτήτων και Διαχείριση Καριέρας με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όλους τους συμμετέχοντες. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.