ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ & ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕΡΡΩΝ»: Ευχαριστούμε τον Δήμο Σερρών για την επιτυχή συνεργασία στην έγκριση δράσεων για τους επαγγελματίες στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δ. Σερρών.

Το Επιμελητήριο Σερρών με τις παρεμβάσεις του και τις προτάσεις του κατά τη συνεργασία του με τον Δήμο Σερρών για τη σύνταξη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών εξασφάλισε την ένταξη Δράσεων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης του επιχειρείν και των μελών του, καθώς και της προσέλκυσης επισκεπτών στις Σέρρες.
Σύμφωνα με την έγκριση από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας των βασικών στοιχείων της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Σερρών, θα διατεθούν με την ενεργή συμμετοχή του Επιμελητηρίου Σερρών προς τις επιχειρήσεις – μέλη του:
    160.000 ευρώ ως Κίνητρα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης
    130.000 ευρώ ως Ενισχύσεις για τον εκσυγχρονισμό ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)
    150.000 ευρώ ως Ενισχύσεις νέων ελεύθερων επαγγελματιών/ επιστημόνων
    Επιπροσθέτως, το Επιμελητήριο Σερρών είναι μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων για την υλοποίηση Δράσεων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 720.000 ευρώ:
    Προγράμματα κατάρτισης και απόκτησης δεξιοτήτων για την αυτοαπασχόληση
    Πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στελεχών υφιστάμενων επιχειρήσεων
    Προγράμματα κατάρτισης ευπαθών ομάδων
Το Επιμελητήριο Σερρών με πρότασή του κατά τη σύνταξη της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Σερρών σχετικά με ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών και τουριστικής προβολής συνέβαλε στην έγκριση εξοπλισμού εκδηλώσεων τουριστικής προβολής,  προϋπολογισμού 90.000 ευρώ.
Ευχαριστούμε τον Δήμο Σερρών για την επιτυχή συνεργασία στην έγκριση δράσεων για τους επαγγελματίες στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δ. Σερρών.