ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η Απάντηση του Επιμελητηρίου Σερρών περί «Συνεργασίας» με τον Δήμο Σερρών. Με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Σερρών, κου Π. Αγγελίδη, το Επιμελητήριο Σερρών ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε υπήρξε παραγωγική και εποικοδομητική συνεργασία με τον Δ. Σερρών, με τα γεγονότα να αποδεικνύουν για την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή όχι μόνο έλλειψη στόχευσης σύμπραξης αλλά ανταγωνιστικές πολιτικές και πρακτικές προς τον Επιμελητηριακό Θεσμό και την εκπροσωπούμενη Επιχειρηματική Κοινότητα.

Σέρρες, 06.03.2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Απάντηση του Επιμελητηρίου Σερρών
περί «Συνεργασίας» με τον Δήμο Σερρών

Με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του Δημάρχου Σερρών, κου Π. Αγγελίδη, το Επιμελητήριο Σερρών ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε υπήρξε παραγωγική και εποικοδομητική συνεργασία με τον Δ. Σερρών, με τα γεγονότα να αποδεικνύουν για την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή όχι μόνο έλλειψη στόχευσης σύμπραξης αλλά ανταγωνιστικές πολιτικές και πρακτικές προς τον Επιμελητηριακό Θεσμό και την εκπροσωπούμενη Επιχειρηματική Κοινότητα.
Η Πολιτική Αρχή του Δήμου Σερρών ουδέποτε ανταποκρίθηκε στα αιτήματα και τις κατά καιρούς προτάσεις της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας και του Επιμελητήριου Σερρών, όπως ενδεικτικά σχετικά με :
1.    Τη  τουριστική αναβάθμιση του Δήμου Σερρών
2.    Την ολοκληρωμένη ανάπλαση των Πλατειών Εμπορίου & Ελευθερίας με τη δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης
3.    Τη δημιουργία πολλαπλών χώρων στάθμευσης εντός του αστικού ιστού
4.    Τον συγκοινωνιακό ανασχεδιασμό του αστικού ιστού για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και μετακίνηση των επαγγελματικών όσο και ιδιωτικών οχημάτων
5.    Τον περιορισμό των πεζοδρομήσεων και πεζοδρόμων προς διασφάλιση της προσβασιμότητας στο κέντρο της πόλης
6.    Την αποκατάσταση των πολλαπλών βλαβών του οδοστρώματος στο οδικό δίκτυο ευθύνης του Δήμου
7.    Την επαναλειτουργία και αξιοποίηση της περιοχής της Χρυσοπηγής μέσω ανάληψης της διαχείρισης των Κατασκηνώσεων από το Επιμελητήριο Σερρών
8.    Τη μείωση των δημοτικών τελών σε λογαριασμούς της ΔΕΗ για τους επαγγελματίες που ανέρχεται στα 3,43€/τμ, εν αντιθέσει άλλων Δήμων που χρεώνουν αντίστοιχα περίπου έως 2€/ τμ
9.    Τη μείωση των παγίων τελών της ΔΕΥΑ Σερρών που χρεώνει τριπλάσια έως και τετραπλάσια έναντι άλλων Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
10.    Τη μη εφαρμογή εντολών κατάσχεσης, με 100% προσαύξηση, προς επαγγελματίες – μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών
11.    Την ανάληψη της λειτουργίας και διαχείρισης του Αυτοκινητοδρομίου από Επαγγελματίες Ιδιώτες
12.    Την άρση κωλυμάτων προς αδειοδότηση Καταστημάτων για τραπεζοκαθίσματα επί της οδ. Κ. Καραμανλή (πρώην Μεραρχίας), στο πλαίσιο ενός δομημένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, σε συνέχεια της διαχρονικής ιστορίας της Οδού
13.    Την συνεργασία με την σερραϊκή επιχειρηματική κοινότητα και το Επιμελητήριο Σερρών, που την εκπροσωπεί, στο πλαίσιο Προμηθειών, όπως ενδεικτικά για την επικείμενη ακριβή προμήθεια λαμπτήρων
14.    Την ενίσχυση και στήριξη του ετήσιου Θεσμού της SEREXPO, του μόνου τοπικού εγχειρήματος που συγκεντρώνει τεράστιο τουριστικό ενδιαφέρον για την πόλη των Σερρών
Όσο για το αίτημα παραχώρησης έκτασης στο Επιμελητήριο Σερρών για τη δημιουργία Εκθεσιακού – Συνεδριακού Κέντρου, με πολλαπλά οφέλη για τους επαγγελματίες αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία, το οποίο επίσημα διατυπώθηκε στην από 05.05.2014 Συνάντηση μεταξύ των Προέδρου Επιμελητηρίου Σερρών, κου Χ. Μέγκλα, και του Δημάρχου Σερρών, κου Π. Αγγελίδη, και επικυρώνεται από σειρά σχετικών δημοσιευμάτων αλλά και επακόλουθων αναφορών σε όλους σχεδόν τους δημόσιους λόγους του Προέδρου ΕΒΕΣ, η Δημοτική Αρχή απαξίωσε το θέμα, χωρίς να κινήσει σχετικές διαδικασίες ή έστω δημόσια ανοικτή διαβούλευση.
Ενώ όλοι αναγνωρίζουμε πως μόνο η Επιχειρηματικότητα και οι Επενδύσεις μπορούν να προσδώσουν οικονομικά αποτελέσματα για τον Νομό, νέες θέσεις απασχόλησης και κοινωνικά οφέλη, και παρά το ότι διαθέτει υπό την ιδιοκτησία της 150χιλιάδες στρέμματα (αναξιοποίητα τα περισσότερα), η υφιστάμενη Αστική Αρχή Σερρών αγνοεί τα συνεχή αιτήματα του Επιμελητηρίου Σερρών για παραχώρηση έκτασης.
Επιπλέον, της στάσης ιχθύος που τήρησε σε όλα τα δίκαια αιτήματα του Επιμελητηρίου Σερρών, χωρίς διάθεση ανοικτού διαλόγου, η Δημοτική Αρχή Σερρών :
    δεν υποστήριξε ενεργά, ως όφειλε, τις συνεχείς διεκδικήσεις του Επιμελητηρίου Σερρών για τη σύνδεση Φυσικού Αερίου στην πόλη των Σερρών, και σε ολόκληρο τον Νομό
    δεν υποστήριξε, όταν έπρεπε, τις δίκαιες διεκδικήσεις του Επιμελητηρίου για την ύπαρξη πολλαπλών αντισταθμιστικών από τον Αγωγό ΤΑΠ
    δεν ενίσχυσε οικονομικά αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου, ενώ διαθέτει σχεδόν πολλαπλάσιο Προϋπολογισμό έναντι αυτού του Επιμελητηρίου. Εν αντιθέσει, το Επιμελητήριο Σερρών ενίσχυσε με μικροποσά, βάσει των διαθέσιμων πόρων του, ενέργειες του Δήμου Σερρών. 
    δεν προσκάλεσε το Επιμελητήριο Σερρών για την από κοινού συμμετοχή σε Προγράμματα, πλην όταν προέκυπτε ως ανάγκη, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αναμενόμενα οφέλη για ολόκληρη την τοπική οικονομία
    συμμετέχει μονομερώς σε Εκθέσεις και άλλες Δράσεις Επιχειρηματικότητας, χωρίς τη σύμπραξη του Επιμελητηρίου που είναι ο καθ’ ύλη Θεσμικός Φορέας για τον Νομό, εκτός από την κοινή συμμετοχή στη ΔΕΘ
Σε ποια ουσιαστική λοιπόν «συνεργασία» με την Επιχειρηματική Κοινότητα του τόπου και το Επιμελητήριο Σερρών αναφέρεται η Δημοτική Αρχή Σερρών;
Η μοναδική συνεργασία που αναπτύχθηκε τη τελευταία σχεδόν οκταετία μεταξύ Επιμελητηρίου Σερρών και Δήμου Σερρών αφορούσε στην υποβολή δύο (2) Προτάσεων Έργων σε συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, με επικεφαλής την Αστική Αρχή.  Συνεργασία που προέκυπτε ως ανάγκη για το Δήμο Σερρών καθώς ήταν προϋπόθεση επιλεξιμότητας του ή προαπαιτούμενο αξιολογικό κριτήριο κατά τους όρους των σχετικών Προγραμμάτων.
Πρόκειται για την από κοινού υποβολή της Πρότασης «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Πόλης Σερρών» στην Πρόσκληση «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ του ΕΠΑΝΕΚ, στην οποία δικαίωμα συμμετοχής είχαν αποκλειστικά και μόνο Εταιρικά Σχήματα, αποτελούμενα από τον Δήμο Σερρών (Δικαιούχος) και τον οικείο Εμπορικό Σύλλογο ή το Επιμελητήριο, ως Συνδικαιούχου. Δεδομένης της μη συμμετοχής του Εμπορικού Συλλόγου, και παρά την ύστατη πρόσκληση συνεργασίας από το Δ. Σερρών, το Επιμελητήριο Σερρών ανταποκρίθηκε και συνεργάστηκε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την από κοινού υποβολή της Πρότασης, προκειμένου να μη χαθεί η ευκαιρία και τα αναμενόμενα οφέλη ενός τέτοιου Προγράμματος για την τοπική κοινωνία.
Το δεύτερο Πρόγραμμα για το οποίο υπήρξε άτυπη συνεργασία με το Δ. Σερρών, και όχι ως Εταιρικό Σχήμα παρά τη σχετική δυνατότητα που δινόταν από την οικεία Πρόσκληση, ήταν το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α) Σερρών, με Δικαιούχο τον Δήμο. Στο πλαίσιο του ΣΒΑΑ, συνολικού περίπου Προϋπολογισμού 4,5εκατ. ευρώ για τον Δήμο, μέχρι σήμερα εντάχθηκε στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» μόνο η Πράξη με τίτλο «Προμήθεια τεχνολογικών μέσων και εξοπλισμού για την υποστήριξη της τουριστικής προβολής της πόλης των Σερρών», με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Σερρών, προϋπολογισμού 90.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Η Προμήθεια θα υλοποιηθεί με Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, χωρίς να περιλαμβάνει διαχειριστικές δαπάνες ή κόστη μισθοδοσίας, ως έσοδα για το Επιμελητήριο Σερρών.
 Παρά την ξεκάθαρη πρόθεση του Επιμελητηρίου Σερρών, όπως πολλάκις γραπτώς διατυπώθηκε, για συνεργασία με τον Μητροπολιτικό Δήμο του Νομού και την ανάγκη να συμπράξουν ουσιαστικά, ως  συνοδοιπόροι, στηρίζοντας με κοινές ενέργειες τους δημότες και τις επιχειρήσεις για την πρόοδο του τόπου μας, πρακτική που το Επιμελητήριο Σερρών διατηρεί με το σύνολο των λοιπών Δήμων του Νομού, η στάση της Δημοτικής Αρχής Σερρών όλα αυτά τα χρόνια τεκμηριώνει έλλειψη συστράτευσης με τον κύριο Θεσμικό Φορέα Επιχειρηματικότητας του Νομού.

Εκτιμούμε με βεβαιότητα ότι ο τόπος μας μπορεί να προοδεύσει, αξιοποιώντας αποτελεσματικότερα τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, μόνο εφόσον το σύνολο του τοπικού Θεσμικού Δυναμικού υπηρετήσει, χωρίς ιδιοτέλεια, αλλά με συνέπεια και σοβαρότητα, μια συνολικά συμφωνημένη και ξεκάθαρη αναπτυξιακή στόχευση, την οποία δυστυχώς δεν αναγνώσαμε τα τελευταία χρόνια.

Σχετικά Αρχεία: