ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ – ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Το Επιμελητήριο Σερρών εκπόνησε Μελέτη σχετικά με την επίδραση της απελευθέρωσης των περιορισμών στις αγορές της Βουλγαρίας μετά την ένταξη της γείτονας χώρας ως πλήρες μέλος στην Ε.Ε. το 2007 στο επιχειρηματικό περιβάλλον του Ν. Σερρών. Από τη Μελέτη αυτή προκύπτουν στοιχεία που αφορούν τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά χαρακτηριστικά του Νομού Σερρών, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Σας παρουσιάζουμε, αρχικά, τα βασικά κοινωνικά χαρακτηριστικά.

Κατεβάστε το συνημμένο αρχείο