ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλήρη Φάκελο με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά θέματα του Νομού Σερρών επέδωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Χρήστος Μέγκλας στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κο Νίκο Παππά κατά την επίσκεψή του στο Επιμελητήριο σήμερα Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

ΣΕΡΡΕΣ 15.03.2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλήρη Φάκελο με τις προτάσεις του Επιμελητηρίου για τα πιο σημαντικά αναπτυξιακά θέματα του Νομού Σερρών
επέδωσε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, κος Χρήστος Μέγκλας
στον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
κο Νίκο Παππά
κατά την επίσκεψή του στο Επιμελητήριο σήμερα Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

     Το Επιμελητήριο Σερρών επισκέφτηκε σήμερα ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, κος Νίκος Παππάς. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κος Χρήστος Μέγκλας επέδωσε στον Υπουργό πλήρη φάκελο με τις προτάσεις και τα υπομνήματα για τα αναπτυξιακά θέματα του Nομού, επί των οποίων το Επιμελητήριο κατά καιρούς έχει κάνει παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία. Με στατιστικά στοιχεία και δείκτες που έχει επεξεργαστεί το Επιμελητήριο για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του Νομού, καθώς και φωτογραφικό υλικό και χάρτες για την τεκμηρίωση των προτάσεών του, καθώς και την παρουσίαση των δράσεών του για τη στήριξη και προβολή της τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας ήταν εμπλουτισμένο το υλικό που πήρε μαζί του ο κ. Υπουργός. 
    Καλωσορίζοντας τον Υπουργό, ο κ. Μέγκλας ανέφερε ότι το Επιμελητήριο, έχοντας επίγνωση του πόσo σημαντική είναι η ανάγκη για ενημέρωση που έχουν οι επιχειρηματίες, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να τους την εξασφαλίζει. Τόνισε μεταξύ άλλων την καθημερινή αποστολή πληροφοριακού υλικού στις επιχειρήσεις – μέλη του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ότι υπάρχει επικοινωνία με ηλεκτρονικό τρόπο μεγάλη. Ο Πρόεδρος και ο Υπουργός συμφώνησαν και κατέληξαν στην κοινή διαπίστωση ότι η διασύνδεση του κόσμου των επιχειρήσεων με τον κόσμο της επικοινωνίας,  της γνώσης και αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας είναι βασική προϋπόθεση για την επιχειρηματική τους πρόοδο και ανάπτυξη. «Πιστεύουμε στην συνεργασία με το Υπουργείο σας για να καταστήσουμε την ψηφιακή τεχνολογία προσιτή και αξιοποιήσιμη για τα μέλη μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μέγκλας και παρότρυνε τον Υπουργό να χρησιμοποιήσει τα Επιμελητήρια, που είναι Ν.Π.Δ.Δ.,  για την επίτευξη των στόχων που θέτει το Υπουργείο του ως προς την ανάπτυξη και βελτίωση των δικτύων τηλεπικοινωνιών προς την κατεύθυνση της αύξησης της χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας.
    Παρουσιάζοντας αναλυτικά και εξηγώντας στον Υπουργό τις θέσεις του Επιμελητηρίου ο Πρόεδρος ανέπτυξε τα εξής θέματα:

    Την επιτυχή λειτουργία από τα Επιμελητήρια και τα στελέχη τους, του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το οποίο πρέπει να είναι το μοναδικό και ενιαίο μητρώο εγγραφής  κάθε είδους επιχείρησης και να μην δημιουργούνται άλλα υπο-μητρώα, διότι δεν χρειάζονται, αφού υπάρχει ήδη έτοιμη η υποδομή του Γ.Ε.ΜΗ.

    Το γεγονός ότι παρά το ότι ο Ν. Σερρών ανήκει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας οι πολίτες του δεν μπορούν να παρακολουθούν μέσω της Digea τους τηλεοπτικούς σταθμούς της Περιφέρειάς τους και της Θεσσαλονίκης, αλλά αυτούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αποτέλεσμα την έλλειψη ενημέρωσης για θέματα που τους ενδιαφέρουν από την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.

    Την ανάγκη στήριξης και συνέχισης της λειτουργίας των τοπικών Επιμελητηρίων για να μπορούν αυτά με τη σειρά τους να στηρίζουν τις τοπικές επιχειρήσεις. «Είναι τρομερό λάθος η πρόταση για «καλλικρατικά» Επιμελητήρια. Δεν θα λειτουργεί τίποτα και κάνω έκκληση να μην προχωρήσει αυτό το σχέδιο», τόνισε ο Πρόεδρος.

    Την αδήριτη ανάγκη να αυξηθεί το Α.Ε.Π. του Νομού Σερρών, ο οποίος κατατάσσεται προτελευταίος ως προς το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. μεταξύ των νομών της χώρας.

    Τη διαχρονική μείωση του τομέα της μεταποίησης και την ανάγκη δημιουργίας παραγωγικών επενδύσεων  στο Νομό.

    Το πρόβλημα με τους διαφορετικούς φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν σε γειτονικές χώρες και αποφάσεις και αλλαγές της Ε.Ε. που είχαν ως αποτέλεσμα π.χ. το πρόβλημα με την παραγωγή ζάχαρης από την Ε.Β.Ζ.

    Το γεγονός ότι με βάση τα στοιχεία του Μητρώου του Επιμελητηρίου από την περίοδο της κρίσης μέχρι σήμερα έκλεισαν περίπου 8.000 επιχειρήσεις.

    Το γεγονός ότι ο Νομός Σερρών φθίνει και αυτό καταδεικνύεται από τη μείωση του πληθυσμού του και από τη διαφορά μεταξύ γεννήσεων και θανάτων.

    Την ανάγκη να στηριχθεί η αγροτική παραγωγή και ο αγροτικός κόσμος του Νομού και της χώρας,  δεδομένου ότι οι τεράστιες δυνατότητες του αγροτικού τομέα της Ελλάδας δεν δικαιολογούν το μικρό μερίδιο των 10 δις ευρώ που κατέχει ο τζίρος της αγροτικής παραγωγής στο σύνολο του ΑΕΠ της.

    Την πρόταση του Επιμελητηρίου για την άμεση σύνδεση της πόλης και όλου του Νομού Σερρών με το φυσικό αέριο και τα χρήματα από τα αντισταθμιστικά οφέλη του αγωγού TAP να επενδυθούν σε έργα σύνδεσης του Νομού με το φυσικό αέριο.

    Την αύξηση των κινήτρων του επενδυτικού νόμου στο Νομό Σερρών, ώστε να καταταχθεί ολόκληρος ο νομός στις περιοχές με τα υψηλότερα δυνατά κίνητρα, ώστε να γίνει τόπος προσέλκυσης επενδύσεων, δεδομένων και των συγκριτικών αναπτυξιακών πλεονεκτημάτων του.

    Τον αποκλεισμό των Σερρών και τις συνέπειες που αυτός θα επιφέρει στην ήδη επιβαρημένη θέση του, η σχεδιαζόμενη από το αρμόδιο Υπουργείο νέα χάραξη της λεγόμενης Σιδηροδρομικής Εγνατίας.

    Τις δυνατότητες ανάπτυξης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης.

    Την πρόταση του Επιμελητηρίου για τη δημιουργία νέας Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.), στην περιοχή του Στρυμονικού, πάνω στον άξονα – δρόμο της Εγνατίας προς την Ευρώπη.

    Τη δημιουργία ζώνης χαμηλής φορολόγησης (Ε.Ο.Ζ.) στο Νομό Σερρών.

    Την αξιοποίηση των χώρων του δημοσίου και την παραχώρηση στο Επιμελητήριο του στρατοπέδου Κολοκοτρώνη για τη δημιουργία μόνιμου εκθεσιακού κέντρου, θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και άλλων δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας.

    Τη δημιουργία Δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων, δεδομένης της γνώσης του Επιμελητηρίου στον τρόπο λειτουργίας του, ώστε να αυξηθούν οι τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων.

    Την πρόταση του Επιμελητηρίου να αναλάβει τη διοίκηση και διαχείριση του Εργοστασίου Σερρών της Ε.Β.Ζ.

    Στη συνέχεια, ο κ. Κώστας Παπαπαναγιώτου, Πρόεδρος του Τμήματος Μεταποίησης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών ανέπτυξε στον κ. Παππά τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. Σερρών, όπως η μη σύνδεση με το φυσικό αέριο, η έλλειψη γρήγορης επικοινωνίας μέσω Internet και το ακριβό χρήμα – έλλειψη ρευστότητας. Πρότεινε δε συγκεκριμένα επί αυτού να αξιοποιήσει η Κυβέρνηση τις Συνεταιριστικές Τράπεζες με χρήματα από το ΕΣΠΑ.

    Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών τού ανέφερε χαρακτηριστικές δράσεις του, όπως την Έκθεση SEREXPO 2015 και 2016, το «Μαθητών Επιχειρείν», το Ταχύρρυθμο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ξεναγών, την πολύχρονη συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κ.π.ά.
     Προσκαλώντας τέλος τον κ. Παππά να έρθει στις Σέρρες για να εγκαινιάσει τη SEREXPO 2017 (29.09 – 01.10.2017), προσέφερε στον κ. Παππά εκ μέρους του Επιμελητηρίου Βιβλίο της Ιστορίας των Σερρών και σερραϊκά προϊόντα και αναμνηστικά και ο ίδιος προσωπικά μία μπάλα, ως ενθύμιο της κοινής συμμετοχής τους σε ποδοσφαιρικό αγώνα, επαινώντας τον μάλιστα για τις ικανότητές του στο άθλημα αυτό.