ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   
Σας γνωρίζουμε ότι ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών, Χρήστος Μέγκλας, ο οποίος εκπροσωπούσε  το Υπουργείο Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) με πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), δεν συμμετέχει στη νέα σύνθεση του  Δ.Σ. της HELEXPO – ΔΕΘ Α.Ε. λόγω αλλαγής του εκπροσώπου του Υπουργείου.
    Κατά την εποικοδομητική διετή θητεία του στο Δ.Σ. της HELEXPO ΔΕΘ Α.Ε. ο κ. Χρήστος Μέγκλας αποκόμισε πολύτιμη εμπειρία ως προς τη διοργάνωση Εκθέσεων, καθόλο το χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο ετών,  το οποίο χαρακτηρίζουν η σημαντική αναβάθμιση τόσο της ίδιας της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης όσο και των άλλων  κλαδικών Εκθέσεων που φέρουν τη σφραγίδα της HELEXPO, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αττική και σε περιφερειακούς νομούς της χώρας.  Αναβάθμιση, η οποία αναμφισβήτητα έρχεται ως αποτέλεσμα των γνώσεων και των προτάσεων όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη λήψη των σχετικών αποφάσεων και στη χάραξη της πολιτικής που ακολουθήθηκε και βεβαίως της άριστης συνεργασίας μεταξύ τους.
    Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους και ιδίως στον Πρόεδρο, Αναστάσιο Τζήκα και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, Κυριάκο Ποζρικίδη για την επιτυχία να αυξηθούν οι εκθέτες και οι επισκέπτες στη ΔΕΘ και στις άλλες Εκθέσεις και να αναβαθμιστούν εν γένει. 
    Η ανάπτυξη και προβολή των περιφερειακών νομών της Μακεδονίας Θράκης καθόριζαν εκ πεποιθήσεως και από θέση τη στάση του κ. Χρήστου Μέγκλα στη Διοίκηση της HELEXPO – ΔΕΘ. Επιπροσθέτως η πολύτιμη γνώση και πείρα έχουν αξιοποιηθεί από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Σερρών ως πολύτιμα εφόδια στη διοργάνωση από το 2015 μέχρι σήμερα της SEREXPO, ετήσιας Διεθνούς Επιχειρηματικής Έκθεσης Σερρών, και στις άλλες Εκθέσεις,  όσο και στη διαμόρφωση της πρότασης για την αξιοποίηση του Στρατοπέδου Κολοκοτρώνη ως μόνιμου Εκθεσιακού και Επιχειρηματικού Κέντρου προς την κατεύθυνση της πιο αποτελεσματικής προβολής και ανάδειξης των επιχειρήσεων και των προϊόντων των Σερρών και της προσέλκυσης επισκεπτών και επενδυτών, ώστε να προκύπτουν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τον τόπο μας.