Δεύτερη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού που ανακοίνωσαν σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αγαπητά μέλη,

Σας ενημερώνουμε για τη δεύτερη δέσμη μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού που ανακοίνωσαν σήμερα σε Συνέντευξη Τύπου οι Υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και έχουν ως εξής:

 

Α. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

1. Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων – Οριζόντια εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά, βάσει συγκεκριμένων ΚΑΔ που θα οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, είτε αυτές μένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία.

Περίοδος εφαρμογής: Μάρτιος και εάν απαιτηθεί, θα δοθεί παράταση.

Τι αναστέλλεται: Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι κάτωθι πληρωμές:

– Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου.

– Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.

– Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας

2.Χρηματοδότηση επιχειρήσεων υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά, συνολικού ύψους 1 δισ. Ευρώ. Το ειδικότερο πλαίσιο θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες. 

Για το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνεται υπόψη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ: Και πάλι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

3. Εργαζόμενοι

Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ: Για όλους τους εργαζόμενους για τους οποίους αναστέλλεται προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους, λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή στις αρχές Απριλίου, από τον κρατικό προϋπολογισμό, ύψους 800 ευρώ. Το Κράτος καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές, με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού.

Αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων Μαρτίου για 4 μήνες.

4. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και ατομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που παρουσιάζεται δραστική μείωση της οικονομικής δραστηριότητας: Αναβολή φορολογικών υποχρεώσεων πληρωτέων Μαρτίου για 4 μήνες

5. Διάθεση 1,8 δισ. ευρώ μέσα από το Ειδικό Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο – Άμεση αξιοποίηση 1,8 δις ευρώ για δράσεις ενίσχυση ρευστότητας, απασχόλησης και εισοδήματος εργαζομένων.

6. Μείωση στο 6%, από 24%, έως το τέλος του έτους ο ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον κορωνοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του (όπως μάσκες, γάντια, αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια, σαπούνι, αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για παραγωγή αντισηπτικών)

7. Μισθώματα: 

Καταβολή 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου για Μάρτιο και Απρίλιο:

– Για επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού

– Για εργαζομένους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του κορονοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών: Για ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων.

8. ΕΝΦΙΑ: Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές να ισχύσουν από την επόμενη χρονιά.

9. Άμεση αποπληρωμή από Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

10. Διευκόλυνση – Παρεμβάσεις Τραπεζών και για Φυσικά Πρόσωπα – Πρόβλεψη για χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση ρευστότητας στις επιχειρήσεις

 

Β. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προϋπόθεση για όλα τα μέτρα η διατήρηση των θέσεων εργασίας

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που πλήττονται: Ενίσχυση 800€ που θα δοθεί στις αρχές Απριλίου για το διάστημα ‪15 Μαρτίου-30 Απριλίου

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ για τους κλάδους της οικονομίας που πλήττονται άμεσα από τον κορωνοϊό. Σε περίπτωση που η κρίση συνεχιστεί, το μέτρο δύναται να επεκταθεί περαιτέρω χρονικά. Ενώ σε συνεννόηση με τις τράπεζες που ήδη το ανακοίνωσαν, αναβάλλεται η πληρωμή και των χρεολυσίων τους έως ‪30/9/2020.

ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο επανεκκίνησης της οικονομίας

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΩΣ 500 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ σε συνεργασία με τον όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΤΕΠΙΧ) – ΑΥΞΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΑ 250 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ για χορήγηση νέων δανείων σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τον κορωνοϊό με επιδότηση 100% του επιτοκίου για δύο χρόνια

Γ. ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Α) ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης

Ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζόμενων σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με κυβερνητική εντολή. Κάθε τέτοια απόλυση θα είναι άκυρη.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800€  για διάστημα κάλυψης από 15/03 έως 30/04 ως έκτακτη επιχορήγηση για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, η οποία θα καταβληθεί αρχές Απριλίου

Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη των ανωτέρω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στο μισθό τους

Β) ΑΝΕΡΓΟΙ

Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας καθώς και του επιδόμηατος μακροχρονίων ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για δύο ακόμα μήνες σε όσους ανέργους το συγκεκριμένο επίδομα λήγει την 21η Μαρτίου

Γ) ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

Αναστολή πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες χωρίς τόκους και προσαυξήσεις

Δ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Αναστολή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου για 3 μήνες χωρίς τόκους και προσαυξήσεις σε μισθωτούς επιχειρήσεων που πλήττονται

Αναστολή καταβολής ρυθμισμένων οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία για 3 μήνες για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται

Ε) ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Πρόβλεψη λειτουργίας επιχειρήσεως με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας με ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας

Θέσπιση μέτρων για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας, την άρση διοικητικών εμποδίων για επιχειρήσεις, υπηρεσίες και ιατορύς και ιδίως την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και της δημόσιας υγείας.

ΣΤ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ

 

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών