ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Αγαπητά Μέλη, 

 

Σε συνέχεια της επιτυχούς διοργάνωσης της «1ης Διεθνούς & Επιχειρηματικής Έκθεσης Ν.Σερρών  –   Ser-Expo 2015», σας ενημερώνουμε για την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Σερρών και της Επιμελητηριακής Αναπτυξιακής Αστικής Εταιρείας Ν. Σερρών (ΕΠΑΝΕΣΕΡ) να προωθήσουν και να προβάλουν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των παραγόμενων προϊόντων, των προσφερόμενων υπηρεσιών και των σερραϊκών επιχειρήσεων εν γένει στο πλαίσιο του σχετικού Έργου που φέρει τον τίτλο «Προβολή και Προώθηση των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων των Επιχειρήσεων, των Προϊόντων και των Προσφερόμενων Υπηρεσιών της Περιοχής Νομού Σερρών του Τοπικού Προγράμματος LEADER».

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και βάσει όσων ήδη σας κάναμε γνωστά με άλλο e-mail μας από τις 30/10/2015 το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα Επιχειρήσεις του Ν.Σερρών – Μέλη μας  θα κληθούν από ειδικούς συνεργάτες μας να φωτογραφηθούν προκειμένου να δημιουργηθούν δύο (2) Ψηφιακά Αρχεία. Η φωτογράφηση θα περιλαμβάνει όλα τα στάδια, από την παραγωγική διαδικασία και τα προϊόντα ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέχρι τις κτηριακές υποδομές και τις λοιπές εγκαταστάσεις της επιχείρησης.  

 

Α) Το πρώτο Φωτογραφικό Λεύκωμα θα αφορά τα παραγόμενα αγαθά, την ανάδειξη του τόπου και του τρόπου παραγωγής του, έτσι ώστε μέσα από την παράδοση αλλά και την καινοτομία να αναδειχθούν τα προϊόντα του σήμερα.

Β) Το δεύτερο Φωτογραφικό Αρχείο θα αφορά τους Επαγγελματίες του Ν. Σερρών.

Γ) Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται και η δημιουργία Ειδικού Συλλεκτικού Καταλόγου με προϊόντα και επιχειρήσεις του Ν.Σερρών.

Με το προτεινόμενο έργο το Επιμελητήριο Σερρών και η ΕΠΑΝΕΣΕΡ  στοχεύουν μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της πιστοποίησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Νομό Σερρών.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ  ΘΕΡΜΑ όσους και όσες είστε Μέλη του Επιμελητηρίου Σερρών και έχετε τη διάθεση να προβληθείτε σε αυτήν την «Ειδική Έκδοση»μέχρι μεθαύριο Παρασκευή 20/11/2015 να στέλνετε στο «jordanserr@yahoo.gr» από μία(1) έως και τρεις (3) της Επιχείρησής σας και πιο συγκεκριμένα :

1 φωτογραφία από τη Μονάδα τη Επιχείρησης

1 φωτογραφία από την Παραγωγική Διαδικασία

1 φωτογραφία από το Τελικό Προϊόν 

 

Από το Γραφείο Τύπου