ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ “ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ” ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 & ΩΡΑ 19.00

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια, μέλη της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

σας προσκαλούμε στη Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση

που συνδιοργανώνουμε για τις επιχειρήσεις εστίασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με θέμα:
Ερωτήσεις-Απαντήσεις & Χρήσιμες επισημάνσεις για την ορθή υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ:
«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

 την  Τετάρτη 16/6/2021 στις 19:00.

 
Λόγω της τεχνικής δυνατότητας της διαδικτυακής πλατφόρμας (συμμετοχή έως 300 άτομα) για την συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου στην διαδικτυακή εκδήλωση παρακαλούμε θερμά να συμπληρωθεί, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15/6/2021, η παρακάτω Φόρμα Εγγραφής για την τήρηση σειράς προτεραιότητας και την υποβολή ερωτημάτων που αφορούν στη Δράση προκειμένου να απαντηθούν στη διάρκεια της  εκδήλωσης.
 
Στους συμμετέχοντες θα σταλεί έγκαιρα το link με τις οδηγίες σύνδεσης & συμμετοχής στην εκδήλωση.
 
Πληροφορίες
  • Επιμελητήριο Σερρών (τηλ. 23210 99744, www.eves.gr)
  • ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (τηλ. 2310-480.000, www.kepa-anem.gr)