Διακήρυξη για την ασφάλιση του κτηρίου του Επιμελητηρίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Επιμελητήριο Σερρών προκηρύσσει διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ασφάλιση του τριώροφου κτιρίου του διάρκειας ενός έτους ως εξής :

                        Πυρός Κτιρίου            600.000,00€
                        Πυρός Περιεχ/νου       300.000,00€
                        Κλοπή Περιεχ/νου      300.000,00€
                        Γεν. Αστ. Ευθύνης      300.000,00€
                                Σεισμού                        600.000,00€
                                        ——————–
Σύνολο                           2.100.000,00€

   Η αστική ευθύνη υπέρ τρίτων να συμπεριλαμβάνει την ευθύνη εντός και εκτός του κτιρίου.
   Η ασφάλιση του κτιρίου αναφέρεται στο τριώροφο κτίριο και το ισόγειο που βρίσκεται στην οδό Π. Κωστοπούλου 2, Σέρρες, η δε κλοπή στα ευρισκόμενα αντικείμενα του 1ου ορόφου.
   Σας υπενθυμίζουμε ότι οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα  20 Ιανουαρίου 2014 και ώρα 14:00.
   Η τελική κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά.
    Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης σε μια τοπική εφημερίδα θα βαρύνουν το μειοδότη του διαγωνισμού.

Σημείωση : Έτος κατασκευής κτιρίου Επιμελητηρίου 1962.
                    1.000τ.μ.(τριώροφο κτίριο συμπεριλαμβανομένου
                    και του ισογείου)

                                        ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ