Διαμαρτυρία για τον αποκλεισμό των Επιμελητηρίων από τη μετοχική σύνθεση των Αναπτυξιακών Οργανισμών του Ν. 4674/2020 έστειλε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κο Θεοδωρικάκο και τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κο Άδωνι Γεωργιάδη

Σέρρες, 06.04.2020

Αρ. Πρωτ. 731

 

Προς:  Υπουργό Εσωτερικών, 

κο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, 

κο Άδωνι Γεωργιάδη

Υφυπουργό Εσωτερικών,

κο Θεόδωρο Καράογλου

Κοιν:   Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, 

           κο Κώστα Καραμανλή

           Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &

           Τροφίμων, κα Φωτεινή Αραμπατζή

           Βουλευτές Ν. Σερρών

           Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος

   Επιμελητήρια χώρας 

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 4674/2020

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, 

Στο άρθρο 2 του Νόμου 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α’11.03.2020), που ψηφίστηκε στις 05/03/2020, γίνεται λόγος για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που όπως αναφέρεται εκεί, είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού που λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος.

Όσον αφορά τη μετοχική σύνθεση των οργανισμών αυτών, μας προκάλεσε έκπληξη ότι στο τελικό κείμενο του ψηφισθέντος Νόμου απαλείφθηκαν από τους εν δυνάμει μετόχους των αναπτυξιακών οργανισμών τα Επιμελητήρια και μέτοχοι μπορούν να είναι «Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων. Είναι επίσης δυνατή η συμμετοχή των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, των δικτύων και των συνδέσμων δήμων, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΟΤΑ και οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της συμμετοχής ιδιωτών ή ιδιωτικών ενώσεων ή άλλων φορέων ιδιωτικών συμφερόντων».

Τα Επιμελητήρια, ως γνήσιοι εκφραστές της επιχειρηματικής κοινότητας,  αποτελούν τον θεσμοθετημένο σύμβουλο της Πολιτείας για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Αφουγκράζονται τις ανάγκες των μελών τους, αναλαμβάνουν συνεχώς νέες πρωτοβουλίες, συνεργάζονται με τοπικούς και περιφερειακούς φορείς, είναι ήδη μέτοχοι πολλών Αναπτυξιακών Οργανισμών, καταθέτουν τις προτάσεις τους και παρέχουν γνωμοδοτικές εισηγήσεις για την αποδοτικότερη και επωφελέστερη ανάπτυξη του τόπου τους, καθώς η ευδοκίμηση των οικονομικών δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα με την πρόοδο σε όλους τους υπόλοιπους τομείς. Θεωρούμε, λοιπόν, αναγκαίο να συνεχίσουν να συμμετέχουν τα Επιμελητήρια, ως κύριοι μοχλοί ανάπτυξης, στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς. 

Κύριοι Υπουργοί,

Διαμαρτυρόμαστε εντόνως για τον αποκλεισμό των Επιμελητηρίων από την μετοχική σύνθεση των Αναπτυξιακών Οργανισμών και παρακαλούμε για την τροποποίηση του ανωτέρω Νόμου με την προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής των Επιμελητηρίων ως μετόχων. 

Με εκτίμηση,

Χρήστος Μέγκλας

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών